Temperatuur CV-water juist instellen

Het cv-water moet een temperatuur hebben die overeenkomt met de warmtebehoefte in het gebouw. Bij kleine installaties is er maar één groep en geeft alleen de cv-ketel de temperatuur van het cv-water aan. Bij grotere installaties zijn meerdere groepen aanwezig en meestal ook afleesbare temperatuurmeters per groep geplaatst.

Temperaturen controleren

Het is soms zeer moeilijk te achterhalen of de cv-regelingen juist functioneren. Een eerste indicatie kan worden verkregen door de aanwezige thermometers af te lezen en vervolgens te beoordelen of deze temperaturen op dat moment logisch zijn.

Beantwoordt daarbij de volgende vragen:

  • Is het noodzakelijk dat op dit moment warmte in het gebouw wordt geleverd? Houdt rekening met de buitentemperatuur en of het gebouw op dit moment in gebruik is;
  • Wanneer een warmtebehoefte te verwachten is, is de aangeboden temperatuur dan logisch? Bijvoorbeeld: bij een matige buitentemperatuur (bijvoorbeeld 10°C) behoort het CV-water geen 90°C, maar bijvoorbeeld 50°C te zijn;
  • Is voldoende verschil tussen aanvoer- en retourtemperaturen? Bij een klassiek verwarmingsysteem kan het temperatuursverschil wel 15 á 20°C zijn (bijvoorbeeld 90°C aanvoer en 70°C retour). Bij een laag temperatuursysteem (zoals vloerverwarming) is dit temperatuurverschil een stuk lager (bijvoorbeeld 35°C aanvoer en 30°C retour). Bij een temperatuurverschil van slechts enkele graden kan het zijn dat de pomp en de verwarmingsbron onnodig aan zijn;
  • Bij meerdere ketels: hoeveel ketels zijn warm? En is dit logisch gezien de buitentemperatuur en het gebruik van het gebouw?

Besparing

Het juist instellen van de CV-watertemperatuur is een onderdeel van good housekeeping. Door regelmatig de instelling te controleren en bij te stellen is tussen de 1 en 5% op het jaarlijkse gasverbruik te besparen. Dit is snel terugverdiend, aangezien het niet of nauwelijks een financiële investering vereist.

Bron: Energiecentrum MKBLaat een reactie achter