Energiebesparing in het Activiteitenbesluit

In de lijst ‘Energiebesparing en Winst’ van Kenniscentrum InfoMil staan rendabele energiemaatregelen (terugverdientijd < 5 jaar) die de overheid voor diverse branches heeft geselecteerd.

Wettelijk kader

Sinds 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit van toepassing. Hierin staan de milieuregels waar de meeste bedrijven aan moeten voldoen. Bedrijven met een grote of specifieke milieubelasting houden een milieuvergunning.

Het Activiteitenbesluit zegt dat alle bedrijven schade aan het milieu moeten minimaliseren (zorgplicht). In het Activiteitenbesluit staan specifieke regels voor o.a.:

  • energiebesparing bij grootverbruikers (>200.000 kWh of >75.000 m3 gas)
  • energiebesparing bij middelverbruikers (>50.000 kWh of >25.000 m3 gas)
  • vervoermanagement (>50 medewerkers)

De overheid kan hierbij vragen om jaarlijkse gegevens van energie, afval en vervoer bij te houden in een milieuregistratie.

Rendabele energiemaatregelen

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas gebruiken, alle energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Hiertoe ontwikkelt InfoMil branchegerichte checklists met rendabele maatregelen voor toezichthouders van de overheid. Deze InfoMil-checklists zijn verwerkt in de energiebesparingstips die de Milieubarometer bevat.

Aanvullende informatie

Infomil ‘Energiebesparing en Winst’