Laatste artikelen

<< >>

Gezocht: EPA-U adviseurs

Wij zijn op zoek naar enthousiaste EPA-U adviseurs. Vind je het leuk om te werken in een kleine dynamische omgeving en heb je affiniteit met

Workshop Energiemanagement

Wilt u professioneel en gestructureerd energie besparen in uw organisatie? Uw organisatie gericht verduurzamen op een praktische en bewuste manier? Door deel te nemen aan

Energielabel utiliteitsbouw verplicht

Er is momenteel veel te doen omtrent het energielabel voor woningen. Zo veel, dat bijna vergeten wordt dat op het energielabel voor utiliteitsgebouwen ook gehandhaafd

Wat verandert er rond het energielabel?

Rondom het energielabel gaat veel veranderen, zowel bij woningen als bij de utiliteitsgebouwen. Het Nationaal Energielabel Congres op 8 oktober ging nader in op de

Energielabel nieuwbouw: farce of succes?

Ruim 100.000 bouwers in Nederland moeten vanaf 1 juli 2014 bij oplevering van een nieuw utiliteitsgebouw aantonen dat het gebouw voldoet aan de vooraf gestelde prestatie.

Kantoren duurzaam renoveren als waardevaste investering

Met de groeiende leegstand en dreigende afwaardering van leegstaande gebouwen raakt de markt er (te) langzaam van doordrongen dat het een loont om een kantoor te renoveren naar een groen label. De RGD eist minimaal een Energielabel C en er is aangetoond dat deze kantoren inderdaad minder lang leegstaan en een hogere huurprijs opbrengen.

Sterker nog…

Het boek Gebouwen bewegen, de winst van duurzame kantoorrenovatie toont aan dat een energiesprong richting energieneutraal veel beter rendeert dan een stap naar een A-label. Kleinere stappen leiden niet tot uniek vastgoed terwijl een renovatie naar energieneutraal aan een nieuwe positionering van het kantoor bijdraagt.

Unieke duurzame kantoren

Een uniek kantoor, op een goede locatie, dat aansluit bij de specifieke wensen van de gebruiker heeft een sterkere aantrekkingskracht op zijn huurder en is daarom beter bestand tegen leegstand of dalende huurprijzen. Maar wat als je geen uniek kantoor hebt? De strategie die nu veel gevolgd wordt is stilzitten, hopen en wijzen naar de overheid.

Hoe telt je kantoor weer mee?

In het boek worden een viertal renovatiestrategieën uiteengezet waarmee je een kantoor opnieuw positioneert. Zeer duurzaam en zeer gebruikersgericht. Deze blijken tactisch handig om door de huidige crisis te komen en strategisch goed op weg naar een energieneutrale gebouwde omgeving.

Wist u dat:

 • Groene panden 10 procent meer huuropbrengst hebben?
 • 73 procent van de kantoorgebruikers duurzaamheid belangrijk vindt?
 • Ruim de helft van de kantoorgebruikers wil verduurzamen zonder te verhuizen?
 • De verkoopprijs per m2 van een label A kantoorgebouw gemiddeld 30 procent hoger ligt dan van een gebouw met een D-label?
 • Werknemers van groene organisaties 16 procent productiever zijn?

Bron: Platform Duurzame Huisvesting

Duurzaam gemeentelijk vastgoed

Met behulp van de Leidraad ’Verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed’ kunnen gemeenten hun planmatig onderhoud verduurzamen.

Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMOP)

De Leidraad gaat in op verduurzaming van de meerjaren onderhoudsplanning (D-MOP). Dat houdt in dat energiebesparende maatregelen niet lukraak genomen worden, maar gecombineerd worden met het planmatig onderhoud. Zo kan bij het vervangen van kozijnen kan ook gelijk voor HR++ glas worden gekozen en ventilatieroosters worden geplaatst. Bij het vervangen van een ketel kan voor een HR-variant gekozen. “Het gaat in feite niet over duurzaamheid, maar over rationele investeringsbeslissingen”, stelt wethouder Huib van Olden van de gemeente Den Bosch in de leidraad. Met het behalen van klimaatdoelstellingen is meteen ook geld te besparen, wordt als een bijkomend voordeel genoemd. Gemeentehuizen, scholen, zwembaden of brandweerkazernes. Ze kunnen veel energiezuiniger in bedrijf zijn, maar hoe regel je dit in de Meerjaren onderhoudsplanning?

Stappenplan

De leidraad ‘Verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed’ geeft een stappenplan:

 1. Initiatief: het vinden van bestuurlijk draagvlak en het vormen van een projectteam.
 2. Verkenning: het inventariseren van doelstellingen en het opstellen van een projectbeschrijving.
 3. Inventarisatie: het actualiseren van de bestaande onderhoudsplanning en het opstellen van een pakket aan maatregelen.
 4. Definitie: het formuleren van ambities en scenario’s.
 5. Uitwerking: het uitwerken van de scenario’s tot business cases.
 6. Besluitvorming: de keuze voor een casus en dit bespreken met de gemeenteraad.
 7. Planning: het opnemen van de maatregelen in het onderhoudsplan.
 8. Realisatie en monitoring: het uitvoeren van de maatregelen en het monitoren van de prestaties.

De leidraad DMOP voor gemeenten is hier te downloaden.

Bron: Gemeente.nu

Sertum: professionals in onderhoud en beheer

Onderhoud en beheer van vastgoed krijgt steeds meer de aandacht die het verdient. Met deze groeiende interesse rijst voor veel opdrachtgevers ook de vraag: waar vind ik een professionele onderhoudsdeskundige met de juiste kwaliteiten? En wie garandeert die kwaliteit?

Sertum register

Uit de behoefte om de kwaliteit van professionals in het onderhoud en beheer van vastgoed aan te tonen en te waarborgen, begin 2012 Sertum – instituut onderhoudskundigen vastgoed – ontstaan. Voortgekomen uit Reov voert Sertum momenteel de registers voor de Comog Onderhoudskundigen Vastgoed (COV), integraal inspecteur vastgoed (IIV) en integraal adviseur vastgoed (IAV). Sertum controleert en bewaakt het vereiste kennisniveau voor inschrijving in deze registers. Als opdrachtgever heeft u zo eenvoudig toegang tot professionals met zekerheid over kwaliteit en inzicht in de door hen toegepaste methodieken. En de geregistreerde onderhoudskundige kan laten zien dat hij wordt getoetst op kwaliteit en over actuele kennis beschikt.

Artikel Technisch Gebouwbeheer: “Vind professional in onderhoud en beheer”

Bron: Sertum

Wat is het Energielabel utiliteitsbouw?

Vanaf 1 juli 2014 is het energielabel ook voor nieuwe utiliteitsbouw verplicht. Het Lente-akkoord heeft een beknopte handleiding gemaakt met tekst en uitleg over hoe u met het Energielabel utiliteitsbouw kunt omgaan.

energielabel-nieuwbouwVoor u als ontwikkelaar of bouwer biedt het energielabel nieuwe utiliteitsbouw een kans. Nieuwbouw is immers veel energiezuiniger dan bestaande bouw. Kopers en huurders besparen hierdoor flink op hun energielasten. Ook is het goed voor het milieu. Het label maakt dit alles in één oogopslag zichtbaar.

De handleiding geeft u tekst en uitleg over:

 • Energielabel. Wat is het?
 • B en hoger: vooral voor nieuwbouw
 • Label gebaseerd op energieprestatie (EPC)
 • Hoe komen de labels tot stand?
 • Fasering: van toets naar label
 • Afficheringsplicht energielabel

Bron: Lente-akkoord

Wijzigingen energieprestatie voor utiliteit

Er zijn een aantal aanstaande wijzigingen op het gebied van kenbaarheid van de energie prestaties bij utiliteitsbouw. RVO (voorheen AgentschapNL) en ISSO zijn bezig met het nieuwbouw energielabel voor utiliteitsbouw. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken kondigde de invoering hiervan en sanctioneringsmaatregelen aan in de Staatscourant.

Om wat helderheid te bieden, hebben wij een overzicht gemaakt, zodat u weet waar u aan toe bent.

Overzicht EP Utiliteit
Bouwaanvraag voor utiliteitsbouw

In de ontwerpfase wordt een utiliteitsgebouw door een adviesbureau gesimuleerd op diverse gebouwprestaties, waaronder de Energie Prestatie Coëfficiënt. Bij de bouwaanvraag moet voldaan worden aan de EPC eisen. Adviseurs hebben geen CITO-examen nodig, omdat zij ook geen label afmelden.

Oplevering utiliteitsbouw

Vanaf 1 juli 2014 moet ieder utiliteitsgebouw zijn voorzien van een energielabel volgens de EPG (NEN7120) methodiek. Een adviesbureau dient in het bezit zijn van een BRL9500-06 certificering. De EPN adviseur zal tijdens de bouw en bij oplevering controleren of de werkelijke energieprestatie voldoet aan de EPC-berekening uit de bouwaanvraag. Dat doet hij door visuele inspecties en verzamelde bewijslast tijdens de bouw. De conclusie is dat het gebouw voldoet aan de oorspronkelijke berekening, OF dat er een herberekening nodig is om de werkelijke energieprestatie klasse en daarmee het energielabel te bepalen.

Per 1 januari 2015 wordt hier een sanctie bij opgelegd in de vorm van een bestuurlijke boete.

 

Mutatie utiliteitsbouw > 10 jaar

Op mutatiemomenten (verkoop, verhuur) van utiliteitsgebouwen dient een energielabel overlegt te worden. Deze was al verplicht, maar per 1 januari 2015 komt hier een sanctie bij in de vorm van een bestuurlijke boete. Voor het afmelden van labels moet een bedrijf in het bezit zijn van een BRL9500-03 certificering. De adviseur dient een CITO-examen met goed gevolg te hebben afgelegd (adviseur worden vermeld op de site van KvINL).

Mutatie utiliteitsbouw tot 10 jaar

Voor deze gebouwen geldt dat gekozen kan worden tussen de methodiek voor bestaande bouw EPA-U (ISSO75) en nieuwbouw EPG (NEN7120). Als de verwachting is dat een gebouw beter scoort dan een A-label, wordt aanbevolen gebruik te maken van de nieuwbouw methodiek, waarin de nieuwste technieken meegenomen worden. Het is dan mogelijk om A+, A++ en A+++ labels op te stellen en af te melden.

Ook hier geldt de verplichting van een energielabel en per 1 januari 2015 een sanctie in de vorm van een bestuurlijke boete.

Bron: Vabi Software