Tag Archive for CO2

Samen voor een CO₂-neutraal Breda

Veertig procent van de CO₂-uitstoot komt voor de rekening van bedrijven. Dit moet en kan beter volgens het Bredaas Energie Initiatief (BEI). Dit samenwerkingsverbond verenigt zo veel mogelijk bedrijven, instanties en organisaties om samen te werken aan hun duurzaamheid en de uitstoot van CO₂ te verminderen. Op donderdag 20 februari a.s. ondertekenen twintig koplopers uit Breda in het Bosch-gebouw aan de Kapittelweg een convenant tijdens de bijeenkomst ‘Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda’.

Doel van het convenant is de uitstoot van CO₂ binnen drie jaar met minimaal tien procent te verminderen. Aangesloten bedrijven en instellingen beslissen zelf wat zij kunnen en willen doen om dit doel te bereiken. Volgens het BEI valt er veel winst te boeken: bedrijven kunnen energie besparen, van elkaar leren en elkaar inspireren. Tevens levert een energiebesparing op den duur vaak ook geld op. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Deelnemers

Bedrijven en instanties die zich inmiddels aangesloten hebben bij dit duurzame initiatief en hun handtekening die avond zullen zetten zijn Gemeente Breda, Alphabet Nederland, Avans Hogeschool, BOnDS Coöperatie, Waterschap Brabantse Delta, Tempas bouwmanagement, Eco-Technologies, Energy-Guard, Fietsersbond Breda, Gevelscan, Gimbrere Makelaardij, Hezelaer Energy, Jacobs Elektro Groep, JJAdvies, Korteweg Bouw, Nassaufarma, NedMobiel, Prinsentuin College, Rasenberg Holding, SOAB en Tilburg-Bastianen. Namens de Gemeente Breda zal Cees Meeuwis, wethouder Economische Zaken, het convenant tekenen.

Dat steeds meer bedrijven in Breda zich aansluiten bij het convenant is niet gek. Duurzaamheid is tegenwoordig niet alleen maar een idealisme, maar ook pure noodzaak: energiebronnen raken uitgeput en veel klanten eisen van een bedrijf of instantie dat het zuinig om gaat met de planeet.

Logo BEIWilt u weten wat u als onderneming kunt doen? BEI nodigt geïnteresseerden van harte uit om aanwezig te zijn bij de ondertekening van het convenant of een afspraak te plannen voor meer informatie.

 • Wanneer? Op 20 februari, tijdens de bijeenkomst ‘Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda’ van Gemeente Breda
 • Waar? Bosch-gebouw, Kapittelweg in Breda
 • Hoe laat? Van 17.00 uur tot 19.00 uur

Meer informatie

Voor meer informatie over BEI en de ondertekening van het convenant kunt u contact opnemen met Arjan Broers van BOnDS Coöperatie U.A. (076-3020022 of arjan.broers@bonds.co.nl). Deze zelfstandige coöperatieve vereniging bestaat uit zeven Bredase ondernemers die samenwerken op het gebied van duurzame ontwikkeling. Zij voeren de projectleiding van het BEI en nemen ook deel aan het convenant.

BEI het Bredaas Energie Initiatief

BEIHet Bredaas Energie Initiatief (BEI) is het eerste energieconvenant voor Bredase organisaties. De Gemeente Breda heeft samen met BOnDS (een groep Bredase duurzaamheidsadviseurs) het initiatief genomen voor dit convenant, dat tot doel heeft bedrijven en instellingen te stimuleren om in de komende 3 jaar 10% CO2 te besparen.

Het convenant is onderdeel van het project de “Bredase energie uitdaging voor bedrijven” uit het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 van de Gemeente Breda.

Dubbele winst

Energie besparen en daarmee de CO2-emissie reduceren is goed voor Breda. De gemeente blijft daarmee aantrekkelijk voor ondernemers en particulieren en voldoet aan de Europese klimaatdoelstellingen. Maar het is vooral ook voordelig voor de organisaties zelf, die hiermee kosten kunnen besparen en zichzelf kunnen profileren. 10% energiebesparing is een goed begin voor het beperken van de continu stijgende energiekosten.

Stand van zaken

Op dit moment is zich een koplopersgroep aan het vormen die op 20 februari 2014 het eerste energieconvenant zal ondertekenen. De ondertekening zal plaatsvinden tijdens de volgende bijeenkomst van het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 in het oude Bosch-gebouw aan de Kapittelweg. In januari zal een aankondiging gedaan worden in de media, die ook verslag zullen doen van deze unieke gebeurtenis.

Interesse en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ghislain Rooijmans van Gemeente Breda of Arjan Broers van BOnDS coöperatie u.a. via de contactpagina op deze website.

Download hier de concept versie van het convenant.

Bredase energie uitdaging voor bedrijven

Breda CO2-neutraalBOnDS (Bredase Ondernemers in Duurzame Samenwerking) is in september 2013 gestart met het project de “Bredase energie uitdaging voor bedrijven”. Dit project is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 van de Gemeente Breda.

Doelstelling

Met dit project willen zij alle Bredase organisaties (en dus niet alleen bedrijven) uitdagen om energie te besparen en daarmee hun CO2-uitstoot te reduceren. Dit is goed voor Gemeente Breda, maar vooral ook voor de organisaties zelf, die hiermee kosten kunnen besparen en zichzelf kunnen profileren. Bovendien zorgen zij er hiermee voor dat Breda als gemeente aantrekkelijk is en blijft voor ondernemers en particulieren. De doelstelling is om 10% CO2 te reduceren vóór 2017.

Werkwijze

De manier waarop zij dit gaan doen is door te verbinden, te inspireren en te stimuleren. BOnDS vraagt, gesteund door de Gemeente Breda, of de organisaties actief bij willen dragen aan dit initiatief door een document te ondertekenen. Dit document, een soort convenant, wordt BEIO genoemd; Bredase Energie Initiatief voor Organisaties. Alle deelnemers tonen hun ambities en maken hun besparingen inzichtelijk door middel van een jaarlijkse rapportage.

Delen is vermenigvuldigen

Deelnemers worden uitgenodigd om naar bijeenkomsten of workshops te komen die enkele keren per jaar georganiseerd zullen worden. Het doel van deze bijeenkomsten is om elkaar te ontmoeten, informatie in te winnen en kennis te delen. Door inspirerende projecten te presenteren en de handen ineen te slaan voor bijvoorbeeld de inkoop van zonnepanelen zal duurzaamheid voor iedereen toegankelijk worden.

Dag van de duurzaamheid

Op 10 oktober ‘dag van de duurzaamheid’ zal de aftrap van het project plaatsvinden. Later in het jaar vindt de ondertekening door de eerste deelnemers plaats, uiteraard met de nodige media aandacht. BOnDS is er klaar voor! U ook?

BOnDS

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Broers (BOnDS coöperatie u.a.). BOnDS is een coöperatie van samenwerkende ondernemers die adviseren op het gebied van duurzame ontwikkeling in en om Breda.

GGD kantoor locatie Doornboslaan ontvangt energielabel klasse A

Op maandag 27 mei ontving de directeur Annemieke van der Zijden het energielabel klasse A voor de hoofdvestiging in Breda uit handen van Arjan Broers.

De GGD West-Brabant heeft een voorbeeldfunctie in duurzame onderneming. Zij geven allerlei gebieden voorlichting: aan burgers, gemeente en overige partners en instellingen.

 

 

Voorbeschouwing

In 2006 was de GGD nog gehuisvest aan de Schorsmolenstraat in het oude ziekenhuis van de gemeente Breda. Omdat deze locatie veel te klein werd en er geen uitbreidingsmogelijkheden waren, koos het bestuur ervoor om aan de K-Dijk/Doornboslaan een nieuw pand te bouwen. In het kantoor werd ‘Het Nieuwe Werken’ geïntroduceerd. Het pand moest daarnaast voldoen aan de nieuwe milieu-eisen, moest energiezuinig en duurzaam zijn en aan de nieuwste eisen voldoen van deze tijd. Om de CO2 uitstoot terug te dringen werden diverse maatregelen doorgevoerd als: het plaatsen van een energiezuinige CV ketel, het terugwinnen van warmte en koude in de luchtbehandelingskasten, het plaatsen van HR++ beglazing, isolatie van dak en gevels en installeren van waterbesparende kranen en energiezuinige lampen.

Energielabel A

Om het energielabel te behalen heeft GGD West-Brabant een overeenkomst afgesloten met Senergy Consult vertegenwoordigd door Arjan Broers. Deze heeft voor het gebouw een energie-index berekend, die bepaalt in welke labelklasse het gebouw valt. De energie-index wordt berekend op basis van bouwkundige eigenschappen en gebouwgebonden installaties. De berekening gaat uit van een gemiddeld Nederlands klimaat, een gemiddelde bezettingsgraad van het gebouw en gemiddeld gebruikersgedrag.

Berekening

Er wordt in verband met de berekening gekeken naar het jaarlijkse energiegebruik, dat wil zeggen hoeveel gas, water en elektriciteit wordt gebruikt. Daarnaast wordt gekeken naar aanvullende maatregelen zoals zonwering, ventilatie en apparatuur.

Uitkomst

De hoofdlocatie van de GGD West-Brabant komt uit met de energie-index op 0,84 (A-label). Dat is erg goed, de GGD is er trots op!

Bron: Nieuws GGD West-Brabant

Gezondheid en productiviteit

Gezondheid en productiviteit: Wat is het en waar draagt het aan bij?

Vrijwel elk bedrijf heeft één of meerdere gebouwen om hun arbeidsproces te faciliteren. De kosten van deze arbeid (personeel) zijn vaak vele malen hoger dan de huisvestingskosten of het energiegebruik. De financiële verhouding tussen arbeidskosten, huisvestingskosten en energiekosten bij bedrijven in de zakelijke dienstverlening is globaal 100:10:1. Bij ‘Het Nieuwe Werken’ stijgen arbeidskosten in relatieve zin omdat per m2 gebouw meer medewerkers werkzaam zijn.

Binnenmilieu onder de maat

Uit vele onderzoeken blijkt dat het binnenmilieu in onze gebouwen nog onder de maat is. In veel gebouwen hebben werknemers (gezondheid-)klachten, gerelateerd aan dit binnenmilieu. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen de kwaliteit van de binnenlucht en de productiviteit van werknemers. Een goed binnenmilieu verhoogt de productiviteit van werknemers met 10 tot 15%.

Binnenmilieu productiviteit

Negatief effect

Er is een bewezen negatief effect op de productiviteit door:

 • een te hoge temperatuur
 • het ontbreken van een mogelijkheid tot persoonlijke beïnvloeding van de temperatuur
 • een te lage hoeveelheid verse lucht (ofwel te hoge concentratie CO2)
 • verontreinigingsbronnen zoals nieuwe pc’s (chemische emissies), vloerbedekking of vuile filters in luchtbehandelingskasten

Rekenvoorbeeld

Uitgaande van een gezond, commercieel dienstverlenend bedrijf met werknemers die gemiddeld € 80.000 per jaar aan omzet draaien (1.000 productieve uren á € 80). In een gebouw waar ‘Het Nieuwe Werken’ al wordt toegepast volstaat 8 m2 kantooroppervlak per werknemer. Er wordt dus jaarlijks € 10.000 per m2 aan omzet gerealiseerd. Een 5% (enige voorzichtigheid) productiviteitsverhoging staat dan gelijk aan € 500 extra omzet per m2 kantoor per jaar.

Kosten-baten

Met dergelijke baten worden de kosten voor verbeteringen vaak snel terugverdient. Eerder maanden dan jaren. Bovendien is gezondheid belangrijk voor medewerkers. Een prettige werkomgeving verhoogt de tevredenheid, verlaagd de kosten, verhoogt de productiviteit en draagt bij aan een bredere arbeidsparticipatie

Win-win

Een gezonder en productiever gebouw draagt bij aan:

 • de taakstelling (meer werk met minder mensen);
 • de aantrekkelijkheid als werkgever;
 • het imago van het bedrijf;
 • de transitie naar ‘Het Nieuwe Werken’.

En daarnaast hebben gezonde en duurzame gebouwen lagere levensduurkosten, een hogere verhuurbaarheid en een hogere restwaarde.