Tag Archive for duurzame energie

Elektrische auto niet duurzaam

De elektrische auto is helemaal niet zo duurzaam. Hij bespaart benzine, diesel of gas, maar kost elektriciteit. En de productie ervan is geen hobbyisme, geen weldaad of idealisme, maar keiharde business.

De bron

Ten eerste: vraagt men zich wel eens af waar die elektrische energie vandaan komt? “Van windturbines en andere groene energiebronnen”, zeggen optimisten en de mensen die ons deze auto’s willen slijten. Maar helaas wordt in Nederland nog geen 7% van de energieproductie door duurzame bronnen opgewekt (bron: CBS 2010). En het overgrote deel hiervan is biomassa, waarvan men zich af zou moeten vragen hoe duurzaam (en oneindig) deze restafval wel niet is.

Dat ondertussen ook nog nieuwe kolencentrales en mogelijk zelfs kerncentrales gebouwd worden, maakt het er allemaal niet duurzamer op. Men kan dus rustig concluderen dat duurzame elektrische auto’s gewoon rijden op vervuilende en schaars wordende fossiele brandstoffen.

De batterijen

Ten tweede: de accu. Lithium is de belangrijkste grondstof voor de huidige generatie accu’s en een derde van de wereldvoorraad is te vinden in Bolivia. Zonder dat er gedolven wordt, zorgt dit nu al voor grote sociale onrust daar. De verschillende overheden zijn de buit alvast aan het verdelen en men is bang voor grootschalige exploitatie door buitenlandse mijnbouwbedrijven. Tegelijkertijd worden in China, ‘s werelds grootste producent van batterijen, de rechten van werknemers geschonden door excessieve arbeidstijden, gedwongen overwerk en het weren van vakbonden.

Lekker duurzaam dus, dat productieproces! Moet men niet ook eerst zorgen voor aanvaardbare arbeidsomstandigheden, het naleven van de mensenrechten en bescherming van het milieu in alle stadia van de keten?

En weet iemand hoe lang deze accu’s meegaan? En hoe vaak dit productieproces dus herhaald moet worden?

De kosten

Als laatste: de brandstofkosten. En wat levert dit product ons nu op? Ja, zonder BPM is de aanschafprijs een stuk aantrekkelijker. Maar nog steeds hoger dan die van een vergelijkbare benzineauto. Ja natuurlijk, het geeft leuke belastingvoordelen. Maar blijft dit zo? Het klopt dat elektriciteit goedkoper is dan benzine of diesel. Maar komt dit niet gewoon omdat hier (nog) geen accijns en extra belasting over geheven wordt, zoals gebruikelijk is bij brandstoffen voor vervoersmiddelen?

Je kunt je dus rustig afvragen of we ons niet met z’n allen een tweede fossiele tijdperk laten induwen. Wat overigens ook iets is wat je moet doen, als na 160 km blijkt dat je elektriciteit op is!

De waarheid over zonne-energie

“Het publiek wordt in het duister gehouden over de levensvatbaarheid van zonne-energie,” zeggen onderzoekers van de Canadese Queens University. Zonnepanelen leveren namelijk veel goedkoper elektriciteit dan in studies wordt aangenomen. Volgens Dr. Joshua Pearce wordt de efficiëntie van zonnepanelen berekend met verouderde gegevens die door de snelle ontwikkelingen in de zonne-energieindustrie al lang ingehaald zijn.

Levensvatbaarheid

De prijs van zonne-energie wordt bepaald door de kosten van o.a. productie en installatie van de panelen, de levensduur en de hoeveelheid opgewekte elektriciteit (of paneelrendement). Op een aantal vlakken zijn grote vorderingen gemaakt:

  • Zonnepanelen zijn 70% goedkoper geworden sinds 2009, maar vaak worden nog steeds de oude prijzen gebruikt.
  • In veel onderzoeken wordt uitgegaan dat zonnepanelen 20 jaar meegaan. Echter, 30 jaar is een stuk realistischer, volgens de onderzoekers. Een paneel kan dus 33% langer elektriciteit leveren.
  • In studies houdt men rekening met een jaarlijks verlies van vermogen van 1%, maar het verlies is eerder rond de 0,1 en 0,2%.

Rendement

Daarnaast ligt het rendement in veel berekeningen nog rond de 13-14% voor polykristallijne cellen en 15-16% voor monokristallijne, terwijl rendementen van panelen op de markt eerder respectievelijk 17 en 19% bedragen. Onlangs werd bekend gemaakt dat Duitse onderzoekers een zonnecel ontwikkeld hebbewn die een rendement van maarliefst 41.1% haalt. Duidelijk is dat er in de naaste toekomst nog veel verbereringen te verwachten zijn, zodat zonne-energie alleen nog maar aantrekkelijker wordt.

Volgens Pearce is zonne-energie op sommige locaties nu al goedkoper dan energie van andere energiebronnen. Dat belooft dus alleen maar goed nieuws voor de toekomst!

Bron: Queens University

Energiezuinigheid

DIT KLINKT TE MOOI OM WAAR TE ZIJN, maar er bestaat een duurzame energiebron, die perfect schoon, opvallend goedkoop, verrassend overvloedig en onmiddellijk beschikbaar is.

Potentieel

Het heeft een verbazingwekkend potentieel om de uitstoot van CO2 te verminderen, de afhankelijkheid van buitenlandse olie te doen afnemen en de energiekosten te verlagen. In tegenstelling tot kolen en aardolie, is het niet verontreinigend. In tegenstelling tot zonne- en windenergie is het niet afhankelijk van het weer. In tegenstelling tot biobrandstof versnelt het niet de ontbossing en jaagt het niet de voedselprijzen op. In tegenstelling tot kerncentrales, roept het geen ongemakkelijke vragen op over kernrampen, terreuraanslagen of opslag van radioactief afval en duurt het ook geen tientallen jaren om te bouwen.

Het is geen onderontwikkelde techniek zoals waterstof, schone kolen of getijdenenergie. Het is namelijk al lang bewezen als werkbaar, op grote schaal toepasbaar en kosteneffectief. Bovendien hoeft het niet te worden ingevoerd.

Wondergoedje

Dit wondergoedje gaat door het leven onder de enigszins saaie naam ‘energie-efficiëntie’, en het wordt vaak genegeerd in al het rumoer rond alternatieve brandstoffen. Het moet nog wat bekender worden, maar het concept is simpel: minder energie verspillen. Of, wat preciezer, minder energie verbruiken om dezelfde hoeveelheid warmte te verkrijgen voor uw douche, licht voor uw kantoor en stroom voor uw fabriek.

Efficiënt

Het blijkt veel goedkoper, minder destructief en minder tijdrovend te zijn om de energievraag te beperken door efficiëntie dan om het aanbod te verhogen via nieuwe boorinstallaties of nieuwe elektriciteitscentrales. Een klein duwtje in de richting van ‘negawatts’ creëren in plaats van ‘megawatts’ bouwen kan helpen om het huidige klimaat van energievreten en CO2-spuwen terug te dringen, terwijl een keur aan banen gecreëerd worden en er bovendien geld bespaard wordt.

Bron: naar een artikel van Michael Grunwald uit TIME magazine, januari 2008.