Tag Archive for energiebesparing

Energietips voor bedrijven

Stook- en productiekosten kunnen de energierekening van een bedrijf fors hoger laten uitvallen. Met deze tips kunt u hier structureel op besparen.

Pas de thermostaat aan

Vooral door het niet goed afstellen van lucht- en verwarmingsinstallaties verdwijnt er jaarlijks onnodig veel warme lucht. Veel bedrijven kunnen tussen de € 5.000 en € 10.000 besparen met goed beheer en onderhoud.

Verwarmingsinstallaties van bedrijven zijn meestal erg ruim ingesteld, bijvoorbeeld van 6.00 uur tot 21.00 uur. Is dit echt wel nodig? Doe eens controlemetingen en pas de thermostaat aan op de werktijden binnen uw bedrijf. Daarnaast loont het om een standaard cv-ketel te vervangen door een hoogrendementsketel. Deze zijn zo’n 20% zuiniger, waardoor u aanzienlijk bespaart op uw stookkosten.

Zorg voor goede ventilatie

Dit lijkt in strijd met energiebesparing, maar niets is minder waar. Door de ventilatieroosters open te zetten, daalt de luchtvochtigheid. En droge lucht is makkelijker te verwarmen dan vochtige. Bovendien levert dit een gezondere binnenlucht op, waardoor de productiviteit van uw medewerkers stijgt.

Isolatie bespaart honderden euro’s

Om een niet-geïsoleerd, middelgroot pand te verwarmen, gebruikt u voor een gemiddeld pand 15.000 kubieke meter gas per jaar. In datzelfde pand wordt nog maar ongeveer 9.000 kubieke meter gas verstookt als het goed geïsoleerd is. Besparing: € 2.700,- per jaar.

Besparen met uw pc

Schakel de computer regelmatig uit als u een uurtje pauze neemt. Het is een fabeltje dat dit schadelijk zou zijn voor het apparaat. Automatisch instellen kan in Windows via ‘Instellingen’, ‘Configuratiescherm’ en ‘Energiebeheer’. Stel de pc zo in dat deze al na een korte pauze overgaat in de energiestand.

Kies de juiste screensaver! Een bewegende screensaver gebruikt meer energie dan een simpel tekstverwerkingsprogramma. Kies daarom liever voor een statische.

Hang een checklist op

Maak een energiecontrolelijst en hang deze in de gang of op een andere plek waar iedereen hem kan zien en lezen. Zo’n checklist bevat praktische antwoorden op eenvoudige vragen, zoals: Is het erg zonnig? Kijk dan of de verlichting uit kan. Of: Wisseling van zomertijd naar wintertijd? Controleer de instellingen van de tijdklokken.

Wees kritisch op uw energieleverancier

U kunt op internet eenvoudig de tarieven en serviceverlening van de verschillende energieleveranciers met elkaar vergelijken en daarna desgewenst overstappen.

Houd wel rekening met een mogelijke boete bij overstap. Wilt u een contract voor bepaalde tijd vroegtijdig opzeggen, dan kan uw leverancier hiervoor namelijk een vergoeding (boete) in rekening brengen. Controleer of dit in de overeenkomst of algemene voorwaarden staat vermeld voordat u opzegt. Contracten van onbepaalde tijd kunt u kosteloos beëindigen. Hieronder zijn gratis voorbeeld opzegbrieven beschikbaar:

Geef – voordat u overstapt – uw meterstanden door aan het nieuwe stroombedrijf. Waarom? De netwerkbeheerder doet een schatting van uw stroomgebruik. Deze valt nog wel eens onterecht hoog uit, waardoor u een te hoge eindafrekening krijgt.

Koop gezamenlijk in

Als u op een bedrijventerrein bent gevestigd of in de buurt van een aantal andere ondernemingen, loont het vaak om de krachten te bundelen. Bijvoorbeeld bij de inkoop van energie. Maar ook door gezamenlijk in te kopen. Dat levert niet alleen korting op, maar ook gedeelde – en dus lagere – transportkosten.

Vraag subsidie aan

Maak gebruik van de Energie-Aftrek (EIA), een fiscale regeling van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. SenterNovem en de Belastingdienst voeren de EIA uit. De subsidie is bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie; zij mogen 41,5% van hun investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van de onderneming.

Led-lampen gebruiken

Energiezuinig, duurzaam, onderhoudsvrij en veilig door lage warmte-afgifte. LED-lampen gebruiken in plaats van de ‘vertrouwde’ gloeilamp: het is even een investering, maar het kan u op termijn een leuke besparing opleveren. De LED-lamp heeft een levensduur van gemiddeld 40.000 uur, terwijl een gewone gloeilamp het tot 1.000 brengt. Bij een gemiddelde brandduur van vier uur per dag gedurende 250 dagen per jaar houdt de LED-lamp het maar liefst 40 jaar uit en de gloeilamp slechts een jaar. De nieuwe lichtbron is echter duur: zo’n € 25,00 tegen € 0,80 voor een gewone lamp. Bovendien weet u niet of u hetzelfde ‘licht’ terugkrijgt. Denk aan lichtkleur, sterkte, beleving, etc. Laat u daarom goed informeren. Het liefst door een onafhankelijk adviseur.

BEI het Bredaas Energie Initiatief

BEIHet Bredaas Energie Initiatief (BEI) is het eerste energieconvenant voor Bredase organisaties. De Gemeente Breda heeft samen met BOnDS (een groep Bredase duurzaamheidsadviseurs) het initiatief genomen voor dit convenant, dat tot doel heeft bedrijven en instellingen te stimuleren om in de komende 3 jaar 10% CO2 te besparen.

Het convenant is onderdeel van het project de “Bredase energie uitdaging voor bedrijven” uit het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 van de Gemeente Breda.

Dubbele winst

Energie besparen en daarmee de CO2-emissie reduceren is goed voor Breda. De gemeente blijft daarmee aantrekkelijk voor ondernemers en particulieren en voldoet aan de Europese klimaatdoelstellingen. Maar het is vooral ook voordelig voor de organisaties zelf, die hiermee kosten kunnen besparen en zichzelf kunnen profileren. 10% energiebesparing is een goed begin voor het beperken van de continu stijgende energiekosten.

Stand van zaken

Op dit moment is zich een koplopersgroep aan het vormen die op 20 februari 2014 het eerste energieconvenant zal ondertekenen. De ondertekening zal plaatsvinden tijdens de volgende bijeenkomst van het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 in het oude Bosch-gebouw aan de Kapittelweg. In januari zal een aankondiging gedaan worden in de media, die ook verslag zullen doen van deze unieke gebeurtenis.

Interesse en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ghislain Rooijmans van Gemeente Breda of Arjan Broers van BOnDS coöperatie u.a. via de contactpagina op deze website.

Download hier de concept versie van het convenant.

Bredase energie uitdaging voor bedrijven

Breda CO2-neutraalBOnDS (Bredase Ondernemers in Duurzame Samenwerking) is in september 2013 gestart met het project de “Bredase energie uitdaging voor bedrijven”. Dit project is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 van de Gemeente Breda.

Doelstelling

Met dit project willen zij alle Bredase organisaties (en dus niet alleen bedrijven) uitdagen om energie te besparen en daarmee hun CO2-uitstoot te reduceren. Dit is goed voor Gemeente Breda, maar vooral ook voor de organisaties zelf, die hiermee kosten kunnen besparen en zichzelf kunnen profileren. Bovendien zorgen zij er hiermee voor dat Breda als gemeente aantrekkelijk is en blijft voor ondernemers en particulieren. De doelstelling is om 10% CO2 te reduceren vóór 2017.

Werkwijze

De manier waarop zij dit gaan doen is door te verbinden, te inspireren en te stimuleren. BOnDS vraagt, gesteund door de Gemeente Breda, of de organisaties actief bij willen dragen aan dit initiatief door een document te ondertekenen. Dit document, een soort convenant, wordt BEIO genoemd; Bredase Energie Initiatief voor Organisaties. Alle deelnemers tonen hun ambities en maken hun besparingen inzichtelijk door middel van een jaarlijkse rapportage.

Delen is vermenigvuldigen

Deelnemers worden uitgenodigd om naar bijeenkomsten of workshops te komen die enkele keren per jaar georganiseerd zullen worden. Het doel van deze bijeenkomsten is om elkaar te ontmoeten, informatie in te winnen en kennis te delen. Door inspirerende projecten te presenteren en de handen ineen te slaan voor bijvoorbeeld de inkoop van zonnepanelen zal duurzaamheid voor iedereen toegankelijk worden.

Dag van de duurzaamheid

Op 10 oktober ‘dag van de duurzaamheid’ zal de aftrap van het project plaatsvinden. Later in het jaar vindt de ondertekening door de eerste deelnemers plaats, uiteraard met de nodige media aandacht. BOnDS is er klaar voor! U ook?

BOnDS

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Broers (BOnDS coöperatie u.a.). BOnDS is een coöperatie van samenwerkende ondernemers die adviseren op het gebied van duurzame ontwikkeling in en om Breda.

15 procent energie besparen op klimaatinstallaties

Door gebruik en veranderende afstellingen in de loop van de tijd zijn veel klimaatinstallaties ‘ontregelt’. Dit gaat vaak ten koste van het energiegebruik en het binnenmilieu. Met het ‘Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven (FCIB) kan 15 procent energie bespaard worden in gebouwen.

Wat is FCIB?

FCIB betekent het optimaal inregelen van de klimaatinstallatie in gebouwen. Het (thermisch) comfort wordt hiermee verbeterd, terwijl het energieverbruik vermindert. Klimaatinstallaties worden gecontroleerd en waar nodig aangepast, zodat de ventilatielicht op de juiste manier wordt verdeeld. De methodiek is ontwikkeld en wordt toegepast door de Rijksgebouwendienst.

Wat zijn de voordelen van FCIB?

FCIB levert de volgende ‘quick-wins’ op:

 • Een gemiddelde energiebesparing van 15 procent op gebouwniveau
 • Verbeterd comfort
 • Kostenreductie (door energiebesparing en een verwachte hogere productiviteit van de gebruikers)
 • Beter functioneren van gebouw en installaties.

Bij welke gebouwen wordt FCIB uitgevoerd?

Door de Rijksgebouwendienst wordt het uitgevoerd bij de volgende Rijksgebouwen:

 • groter dan 1000 m2;
 • die nog minimaal 5 jaar tot de gebouwvoorraad behoren;
 • waar geen aanpassingen in de klimaatinstallaties op de planning staan.

Wat is het vervolg?

Na project FCIB start de dienstverlening Continu Monitoring. Continu Monitoring betekent het blijvend bewaken en volgen van de werking van de klimaatinstallaties zoals: storingen, draaiuren, trends en dergelijke. Bij mogelijke afwijkingen in de prestaties van de klimaatinstallatie(s) zal na analyse van de situatie bijgestuurd worden. Daarnaast wordt ook het energieverbruik van de hoofdmeters inzichtelijk.

Bron: Rijksgebouwendienst

5 maatregelen die leiden tot energiebesparing

Bij een ambitie tot verduurzaming wordt vaak de vraag gesteld wat interessante maatregelen zijn. Dit is in alle gevallen anders en elke situatie dient specifiek bekeken te worden. Toch valt er wel een algemene lijn te halen uit de verduurzaming van kantoren in Nederland. Hieronder volgt een opsomming van maatregelen die in veel gevallen leiden tot energiebesparing. 

 1. Een grote opgave bij bestaande kantoren is het verbeteren van de isolatie. Zo heeft maar 20 procent van de kantoren goede glasisolatie, 30 procent goede gevelisolatie en 40 procent goede dakisolatie.
 2. Maatregelen om energieverbruik van verlichting te beperken, zoals daglichtregeling, veegpuls, zonafhankelijke zonwering en dergelijke, zijn bij niet meer dan 20 procent van de kantoren doorgevoerd, net als maatregelen om energieverbruik van ventilatoren en pompen terug te brengen door ze beter af te stellen. Dit geldt met name voor de gebouwen van voor 2005.
 3. Minder kostbare maatregelen zijn locatiespecifieke verlichting, daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie. De duurdere varianten zijn het vervangen van verlichtingsarmaturen of luchtbehandelingskast, of het aanbrengen van zonwering.
 4. Ingrijpende maatregelen betreffen het vervangen van een compleet klimaatsysteem en het plaatsen van een nieuwe gevel. Soms ontkom je hier niet aan wanneer je een gebouw goed revitaliseert.
 5. Ook wordt het steeds aantrekkelijker om zelf je energie te produceren. Kleinschalige technieken zijn biopelletketels, warmte-koudeopslag (WKO), zonnecellen, restwarmte uit de omgeving en koude uit oppervlaktewater.

Bron: Gebouwen bewegen, uitgave van Energiesprong