Tag Archive for energierekening

Energietips voor bedrijven

Stook- en productiekosten kunnen de energierekening van een bedrijf fors hoger laten uitvallen. Met deze tips kunt u hier structureel op besparen.

Pas de thermostaat aan

Vooral door het niet goed afstellen van lucht- en verwarmingsinstallaties verdwijnt er jaarlijks onnodig veel warme lucht. Veel bedrijven kunnen tussen de € 5.000 en € 10.000 besparen met goed beheer en onderhoud.

Verwarmingsinstallaties van bedrijven zijn meestal erg ruim ingesteld, bijvoorbeeld van 6.00 uur tot 21.00 uur. Is dit echt wel nodig? Doe eens controlemetingen en pas de thermostaat aan op de werktijden binnen uw bedrijf. Daarnaast loont het om een standaard cv-ketel te vervangen door een hoogrendementsketel. Deze zijn zo’n 20% zuiniger, waardoor u aanzienlijk bespaart op uw stookkosten.

Zorg voor goede ventilatie

Dit lijkt in strijd met energiebesparing, maar niets is minder waar. Door de ventilatieroosters open te zetten, daalt de luchtvochtigheid. En droge lucht is makkelijker te verwarmen dan vochtige. Bovendien levert dit een gezondere binnenlucht op, waardoor de productiviteit van uw medewerkers stijgt.

Isolatie bespaart honderden euro’s

Om een niet-geïsoleerd, middelgroot pand te verwarmen, gebruikt u voor een gemiddeld pand 15.000 kubieke meter gas per jaar. In datzelfde pand wordt nog maar ongeveer 9.000 kubieke meter gas verstookt als het goed geïsoleerd is. Besparing: € 2.700,- per jaar.

Besparen met uw pc

Schakel de computer regelmatig uit als u een uurtje pauze neemt. Het is een fabeltje dat dit schadelijk zou zijn voor het apparaat. Automatisch instellen kan in Windows via ‘Instellingen’, ‘Configuratiescherm’ en ‘Energiebeheer’. Stel de pc zo in dat deze al na een korte pauze overgaat in de energiestand.

Kies de juiste screensaver! Een bewegende screensaver gebruikt meer energie dan een simpel tekstverwerkingsprogramma. Kies daarom liever voor een statische.

Hang een checklist op

Maak een energiecontrolelijst en hang deze in de gang of op een andere plek waar iedereen hem kan zien en lezen. Zo’n checklist bevat praktische antwoorden op eenvoudige vragen, zoals: Is het erg zonnig? Kijk dan of de verlichting uit kan. Of: Wisseling van zomertijd naar wintertijd? Controleer de instellingen van de tijdklokken.

Wees kritisch op uw energieleverancier

U kunt op internet eenvoudig de tarieven en serviceverlening van de verschillende energieleveranciers met elkaar vergelijken en daarna desgewenst overstappen.

Houd wel rekening met een mogelijke boete bij overstap. Wilt u een contract voor bepaalde tijd vroegtijdig opzeggen, dan kan uw leverancier hiervoor namelijk een vergoeding (boete) in rekening brengen. Controleer of dit in de overeenkomst of algemene voorwaarden staat vermeld voordat u opzegt. Contracten van onbepaalde tijd kunt u kosteloos beëindigen. Hieronder zijn gratis voorbeeld opzegbrieven beschikbaar:

Geef – voordat u overstapt – uw meterstanden door aan het nieuwe stroombedrijf. Waarom? De netwerkbeheerder doet een schatting van uw stroomgebruik. Deze valt nog wel eens onterecht hoog uit, waardoor u een te hoge eindafrekening krijgt.

Koop gezamenlijk in

Als u op een bedrijventerrein bent gevestigd of in de buurt van een aantal andere ondernemingen, loont het vaak om de krachten te bundelen. Bijvoorbeeld bij de inkoop van energie. Maar ook door gezamenlijk in te kopen. Dat levert niet alleen korting op, maar ook gedeelde – en dus lagere – transportkosten.

Vraag subsidie aan

Maak gebruik van de Energie-Aftrek (EIA), een fiscale regeling van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. SenterNovem en de Belastingdienst voeren de EIA uit. De subsidie is bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie; zij mogen 41,5% van hun investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van de onderneming.

Led-lampen gebruiken

Energiezuinig, duurzaam, onderhoudsvrij en veilig door lage warmte-afgifte. LED-lampen gebruiken in plaats van de ‘vertrouwde’ gloeilamp: het is even een investering, maar het kan u op termijn een leuke besparing opleveren. De LED-lamp heeft een levensduur van gemiddeld 40.000 uur, terwijl een gewone gloeilamp het tot 1.000 brengt. Bij een gemiddelde brandduur van vier uur per dag gedurende 250 dagen per jaar houdt de LED-lamp het maar liefst 40 jaar uit en de gloeilamp slechts een jaar. De nieuwe lichtbron is echter duur: zo’n € 25,00 tegen € 0,80 voor een gewone lamp. Bovendien weet u niet of u hetzelfde ‘licht’ terugkrijgt. Denk aan lichtkleur, sterkte, beleving, etc. Laat u daarom goed informeren. Het liefst door een onafhankelijk adviseur.

Haalbaarheidsstudie verduurzamen tapwater

In opdracht van WonenBreburg, een woningcorporatie in Breda en Tilburg, heeft Senergy Consult een haalbaarheidsstudie gedaan naar het verduurzamen van het tapwatersysteem in 5 woongebouwen (420 wooneenheden).

Situatie

In de huidige situatie heeft elke woning een elektrische boiler. Naast enkele voordelen van dergelijke systemen, zijn ze duur in verbruik en dit merkten de bewoners op hun elektriciteitsrekening. WonenBreburg heeft als ideaal ‘betaalbare woningen voor mensen met een kleine portemonnee in een leefbare woonomgeving’. Het verduurzamen van gebouw en installaties past dus prima binnen deze visie.

Woongebouw

Onderzoek

In het onderzoek zijn alle mogelijke opties bekeken: zonneboilers, individueel of collectief, combiketels, collectieve tapwaterinstallatie, warmtepompboilers en tapwater op een warmtenet. De laatste bleek de meest rendabele oplossing, mede doordat het CV-water al op een warmtenet aangesloten is (stadsverwarming). Uit een financiële analyse naar de haalbaarheid is uiteindelijk gebleken dat de te realiseren besparingen (in kosten) van een dergelijk systeem opwegen tegen de te maken investeringen. Aan WonenBreburg en hun bewoners is nu de taak het plan goed te keuren en tot uitvoering over te gaan!

Kosten besparen op energie

Door: Sebastiaan Eikholt, netnotion.nl

In tijden dat de economische vooruitzichten niet rooskleurig zijn, wordt het onvermijdelijk voor bedrijven om te besparen en de kosten omlaag te brengen. De kosten die omlaag kunnen worden gebracht zijn ondermeer de energiekosten.

Maatwerkadvies

Een goede beginstap is het aanvragen van een maatwerkadvies. Op basis van dit advies wordt een rapport opgesteld waarin staat vermeld welke maatregelen moeten worden getroffen om de kantoorruimte energiezuiniger te maken. Daarnaast wordt vermeld op welke termijn de maatregelen worden terugverdiend op de energiekosten. Een maatregel om de woning energiezuinig te maken is bijvoorbeeld het isoleren van daken, muren en vloeren. Met goed isolatiemateriaal, zoals PUR schuim of steenwolplaten, wordt in de winter de warmte goed binnengehouden en in de zomer wordt de kantoorruimte juist koeler gehouden. Het goed isoleren van de kantoorruimte kan een flinke besparing op de energierekening opleveren.

Energieleveranciers vergelijken

Naast het uitvoeren van een maatwerkadvies is het ook aan te raden om het bestaande energieproduct te vergelijken met andere energieproducten van de leveranciers. De liberalisering van de energiemarkt in 2004 heeft ertoe geleid dat consumenten en bedrijven zelf kunnen bepalen bij welke leverancier ze stroom en gas kopen. Het gevolg is dat de concurrentie is bevorderd en veel energieleveranciers producten aanbieden. Omdat de tarieven van de leveranciers dikwijls worden aangepast is de kans groot dat er aanbieders zijn die een goedkoper product aanbieden. Vergelijkingswebsites geven vaak een overzicht van energieproducten die onderverdeeld kunnen worden naar type energie, de looptijd van het contract, de prijsvastheid van het contract en een eventuele boete die in rekening wordt gebracht bij het overstappen. Zo bieden leveranciers verschillende soorten stroom aan. Groene stroom wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen, zoals water, wind, zon of biomassa. Daarentegen wordt grijze stroom opgewekt uit fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen zijn niet onuitputtelijk. Daarnaast komen er broeikasgassen vrij die slecht zijn voor het milieu. Tot slot wordt met atoomstroom energie opgewekt in kerncentrales. Het voordeel van kernenergie is dat er geen CO2 vrij komt. Daarentegen heeft het als nadeel dat langdurig radioactief restafval moet worden afgescheiden.

Voordeel

Het voordeel van een maatwerkadvies en het vergelijken van energieleveranciers is dat op de lange termijn honderden euro’s kunnen worden bespaard. In theorie lijkt het complex om te onderzoeken of er daadwerkelijk bespaard kan worden op energie. De praktijk toont aan dat er gemakkelijk informatie kan worden aangevraagd om de bedrijfsruimte energiezuinig te maken voor een lager energietarief. Geen verkeerde keuze in tijden van een recessie.

Besparen op verlichtingskosten

In utiliteitsgebouwen gaat ongeveer 22% van de energie op aan verlichting. Bij de huidige stand van de techniek kan daar gemakkelijk 30% tot 60% op bespaard worden. Dat heeft niet alleen een gunstig effect op de energierekening en het milieu. Ook kan het positief werken op het binnenklimaat en daarmee de productiviteit van de medewerkers. Goed uitgedachte verlichting kan dus mooi, betaalbaar, minder milieubelastend en comfortabel zijn!

Besparingsmogelijkheden

U kunt op meerdere manieren besparen. Denk aan:

 • Energie-efficiënte verlichting gebruiken (bijv. hoog frequente verlichting (HF en HF++), T5, spaarlampen en LED)
 • Aanbrengen van spiegeloptiekarmaturen en regelmatig schoonmaken.
 • Alleen verlichting gebruiken wanneer dat nodig of gewenst is (bijv. m.b.v. inschakeling en/of aanwezigheidsdetectie), en optimaal gebruik maken van daglicht (bijv. m.b.v. daglichtafhankelijke besturing).

Life Cycle Cost (LCC)

Bij investeringen in energie-efficiënte verlichting gaat het erom alle kosten en baten uit zowel de investeringsfase als de exploitatiefase mee te nemen. Bedenk daarbij:

 • De initiële investering van energie-efficiënte verlichting is hoger, maar:
 • Het elektriciteitsgebruik daalt.
 • Energie-efficiënte verlichting bespaart op koeling doordat minder warmte aan de ruimte wordt afgestaan.
 • Energie-efficiënte lichtbronnen gaan aanmerkelijk langer mee, waardoor de vervangingsperioden langer worden en onderhoudskosten dus omlaag gaan.

Subsidiemogelijkheden

De overheid bevordert energie-investeringen via de Energie Investering Aftrek (EIA) en de regeling voor versnelde aftrek van milieu-investeringen (VAMIL). Beide subsidievormen worden verrekend via de vennootschapsbelasting voor bedrijven.

Gratis tools

De Slim licht scan van Agentschap NL is bedoeld voor facility managers van kantoren, bedrijfshallen en opleidingsgebouwen, en gaat uit van het vervangen van conventionele verlichting door hoog-frequente (hf) verlichting. De tool berekent op basis van de uitgangssituatie de kosten, de energiebesparing en terugverdientijd. Voor complexere situaties wordt aangeraden professioneel advies te zoeken.

Enkele tips

Als u zelf aan de slag gaat met energiebesparing op verlichting, is het goed de volgende tips in acht te nemen:

 • Benader het verduurzamen van verlichting als een project.
 • Op willekeurige plaatsen lampen vervangen volstaat niet.
 • Vraag u af welke verlichting en sfeer gewenst is, en waar deze geplaatst moet worden.
 • Stel vast hoeveel branduren nodig zijn.
 • Houd rekening met wet- en regelgeving (zoals de Arbo-wet).
 • Neem het project op in een bestand plan, zoals een MJOP (meerjaaronderhoudsplan).

‘s Nachts stoken is onzin

Het huis ’s nachts warm houden, zodat het ’s morgens minder energie kost om op te warmen is onzin. Volgens Milieucentraal ben je zuiniger uit door de thermostaat ’s nachts op 13 tot 15 graden te zetten. Dat spaart altijd energie en dus stookkosten.

Lagere energierekening

Hoe kun je het voordeligst stoken? Daar bestaan nogal wat misverstanden over. Zo denken sommige mensen dat het beter is om de thermostaat ‘s nachts niet lager te zetten. Dat zou goedkoper zijn dan wanneer de verwarming ‘s ochtends heel hard moet draaien om weer op temperatuur te komen. Maar dat is een misvatting, zo blijkt uit een persbericht van Milieu Centraal.

Een huis dat ‘s nachts onnodig warm gestookt wordt, verliest ook meer warmte. Daardoor gebruikt  de cv-ketel meer gas dan nodig is. Echter, de thermostaat lager zetten dan 12 graden is ook weer niet goed, want dat wordt het in huis te vochtig.

Gebruik klokthermostaat

De thermostaat lager zetten kan al ruim voor het slapen gaan. De kamer blijft nog wel even warm genoeg. Een klokthermostaat helpt om op tijd een lagere temperatuur te kiezen en het ‘s ochtends op tijd weer warm te krijgen. Hij helpt ook tegen vergeten: bijna een kwart van de mensen ziet het ‘s nachts lager zetten van hun thermostaat soms over het hoofd, aldus de voorlichtingsorganisatie.

Vloerverwarming

Volgens Milieucentraal is het ook in zeer goed geïsoleerde nieuwbouwhuizen met vloerverwarming beter om ‘s nachts de thermostaat lager te zetten, bijvoorbeeld op 18 graden. Installateurs raden nog wel eens af om voor het slapen gaan aan de thermostaat te draaien, maar dat is niet terecht. Dit soort huizen verliest ‘s nachts heel traag hun warmte, maar ook het opwarmen ervan gaat traag. De thermostaat ‘s nachts iets lager is dan het meest voordelig.

Bron: Milieu Centraal