Tag Archive for energiezuinigheid

Workshop Energiemanagement

Wilt u professioneel en gestructureerd energie besparen in uw organisatie? Uw organisatie gericht verduurzamen op een praktische en bewuste manier? Door deel te nemen aan deze 10-delige workshop energiemanagement haalt u de kennis rondom dit onderwerp in huis. Op deze manier geeft u energiemanagement een vaste plek in uw organisatie.

Wat is energiemanagement?

Energiemanagement stelt een organisatie in staat energiebesparing op een professionele en gestructureerde wijze aan te pakken en onderbouwde keuzes te maken. Bij energiemanagement wordt energie binnen de organisatie behandeld als alle andere belangrijke bedrijfsonderdelen, zoals inkoop, verkoop, marketing, huisvesting, etc.

Opzet van de workshop

Tijdens de workshop leren de deelnemers stap-voorstap professioneel energiemanagement in hun organisatie in te voeren. Dit gebeurt op een manier die bij hun organisatie past. Theorie, praktijk en ervaringen wisselen elkaar af, waardoor de onderwerpen direct gekoppeld worden aan herkenbare situaties voor de deelnemers. Na iedere bijeenkomst krijgen de deelnemers een opdracht om mee aan de slag te gaan. Zo profiteert de deelnemer en de organisatie al direct van de nieuwe inzichten!

Onderwerpen

In tien bijeenkomsten komen diverse aspecten aan bod. Technische onderwerpen als duurzame technieken, nulmeting energieverbruik en energiemonitoring worden afgewisseld met financiële, juridische en bedrijfskundige onderwerpen. Denk hierbij aan ISO 50.001, MJA, wetgeving, subsidies en het opstellen van een duurzame meerjaren onderhoudsplanning. Ook het formuleren van doelstellingen, het opstellen van het meerjarenplan, prioriteitsstelling, investeringen en het implementeren van energiemanagement in de reguliere PDCA cyclus komen aan de orde. Voor meer informatie over de data van de workshop, de kosten en overige informatie vindt u in onze brochure.

Duurzaamheid loont!

Dat blijkt wel uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht en DTZ Zadelhoff in opdracht van Agentschap NL.

Het onderzoek richt zich op de bestaande kantorenmarkt en biedt inzicht in de effecten van de belangrijkste componenten van duurzaamheid: energiezuinigheid en bereikbaarheid (met openbaar vervoer). De resultaten laten de financiële implicaties van verduurzaming zien en dragen daarmee bij aan de discussies die plaatsvinden omtrent investeringsbeslissingen in energiezuinigheid.

Huurprijs

Uit het onderzoek blijkt dat onzuinige 
kantoren
 gemiddeld 
een 
6.5% 
lagere huurprijs
 realiseren dan 
vergelijkbare kantoren 
met 
een groen energielabel. Onder een “groen” energielabel wordt verstaan een labelklasse C of beter. “Onzuinige kantoren” zijn dus de kantoren met een D label of slechter.

Toekomst

Gezien de demografische en arbeidstrends in de markt verwachten schrijvers van het onderzoek dat de beschikbaarheid van voorzieningen in de toekomst een toenemende rol gaan spelen in locatiekeuze van ondernemingen.

Kantoorgebouwen
 van 
de 
toekomst zijn dus 
energiezuinig,
 
goed bereikbaar
 met 
OV 
en 
bieden directe
 toegang
 tot
 faciliteiten.

Huurindex

Onderstaande figuur laat de huurindex van “groene” kantoorgebouwen (labels A, B en C) zien tegenover die van “niet-groene” of “onzuinige” kantoorgebouwen (labels D en lager).

Via deze link kunt u de samenvatting van het rapport “De waarde van energiezuinigheid en bereikbaarheid” downloaden.

Voor meer informatie en het volledig rapport, zie www.duurzaamvastgoedportal.nl