Tag Archive for gezondheid

Energietips voor bedrijven

Stook- en productiekosten kunnen de energierekening van een bedrijf fors hoger laten uitvallen. Met deze tips kunt u hier structureel op besparen.

Pas de thermostaat aan

Vooral door het niet goed afstellen van lucht- en verwarmingsinstallaties verdwijnt er jaarlijks onnodig veel warme lucht. Veel bedrijven kunnen tussen de € 5.000 en € 10.000 besparen met goed beheer en onderhoud.

Verwarmingsinstallaties van bedrijven zijn meestal erg ruim ingesteld, bijvoorbeeld van 6.00 uur tot 21.00 uur. Is dit echt wel nodig? Doe eens controlemetingen en pas de thermostaat aan op de werktijden binnen uw bedrijf. Daarnaast loont het om een standaard cv-ketel te vervangen door een hoogrendementsketel. Deze zijn zo’n 20% zuiniger, waardoor u aanzienlijk bespaart op uw stookkosten.

Zorg voor goede ventilatie

Dit lijkt in strijd met energiebesparing, maar niets is minder waar. Door de ventilatieroosters open te zetten, daalt de luchtvochtigheid. En droge lucht is makkelijker te verwarmen dan vochtige. Bovendien levert dit een gezondere binnenlucht op, waardoor de productiviteit van uw medewerkers stijgt.

Isolatie bespaart honderden euro’s

Om een niet-geïsoleerd, middelgroot pand te verwarmen, gebruikt u voor een gemiddeld pand 15.000 kubieke meter gas per jaar. In datzelfde pand wordt nog maar ongeveer 9.000 kubieke meter gas verstookt als het goed geïsoleerd is. Besparing: € 2.700,- per jaar.

Besparen met uw pc

Schakel de computer regelmatig uit als u een uurtje pauze neemt. Het is een fabeltje dat dit schadelijk zou zijn voor het apparaat. Automatisch instellen kan in Windows via ‘Instellingen’, ‘Configuratiescherm’ en ‘Energiebeheer’. Stel de pc zo in dat deze al na een korte pauze overgaat in de energiestand.

Kies de juiste screensaver! Een bewegende screensaver gebruikt meer energie dan een simpel tekstverwerkingsprogramma. Kies daarom liever voor een statische.

Hang een checklist op

Maak een energiecontrolelijst en hang deze in de gang of op een andere plek waar iedereen hem kan zien en lezen. Zo’n checklist bevat praktische antwoorden op eenvoudige vragen, zoals: Is het erg zonnig? Kijk dan of de verlichting uit kan. Of: Wisseling van zomertijd naar wintertijd? Controleer de instellingen van de tijdklokken.

Wees kritisch op uw energieleverancier

U kunt op internet eenvoudig de tarieven en serviceverlening van de verschillende energieleveranciers met elkaar vergelijken en daarna desgewenst overstappen.

Houd wel rekening met een mogelijke boete bij overstap. Wilt u een contract voor bepaalde tijd vroegtijdig opzeggen, dan kan uw leverancier hiervoor namelijk een vergoeding (boete) in rekening brengen. Controleer of dit in de overeenkomst of algemene voorwaarden staat vermeld voordat u opzegt. Contracten van onbepaalde tijd kunt u kosteloos beëindigen. Hieronder zijn gratis voorbeeld opzegbrieven beschikbaar:

Geef – voordat u overstapt – uw meterstanden door aan het nieuwe stroombedrijf. Waarom? De netwerkbeheerder doet een schatting van uw stroomgebruik. Deze valt nog wel eens onterecht hoog uit, waardoor u een te hoge eindafrekening krijgt.

Koop gezamenlijk in

Als u op een bedrijventerrein bent gevestigd of in de buurt van een aantal andere ondernemingen, loont het vaak om de krachten te bundelen. Bijvoorbeeld bij de inkoop van energie. Maar ook door gezamenlijk in te kopen. Dat levert niet alleen korting op, maar ook gedeelde – en dus lagere – transportkosten.

Vraag subsidie aan

Maak gebruik van de Energie-Aftrek (EIA), een fiscale regeling van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. SenterNovem en de Belastingdienst voeren de EIA uit. De subsidie is bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie; zij mogen 41,5% van hun investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van de onderneming.

Led-lampen gebruiken

Energiezuinig, duurzaam, onderhoudsvrij en veilig door lage warmte-afgifte. LED-lampen gebruiken in plaats van de ‘vertrouwde’ gloeilamp: het is even een investering, maar het kan u op termijn een leuke besparing opleveren. De LED-lamp heeft een levensduur van gemiddeld 40.000 uur, terwijl een gewone gloeilamp het tot 1.000 brengt. Bij een gemiddelde brandduur van vier uur per dag gedurende 250 dagen per jaar houdt de LED-lamp het maar liefst 40 jaar uit en de gloeilamp slechts een jaar. De nieuwe lichtbron is echter duur: zo’n € 25,00 tegen € 0,80 voor een gewone lamp. Bovendien weet u niet of u hetzelfde ‘licht’ terugkrijgt. Denk aan lichtkleur, sterkte, beleving, etc. Laat u daarom goed informeren. Het liefst door een onafhankelijk adviseur.

Duurzaam gebouwd: de termietenheuvel

TermietenheuvelTermietenheuvels worden wel eens bouwkundige wonderen genoemd, en terecht. Deze indrukwekkende constructies van aarde en speeksel zijn soms wel zes meter hoog. De wanden ervan zijn zo’n 45 centimeter dik en worden door de zon gebakken totdat ze zo hard zijn als beton. Sommige heuvels zijn letterlijk van de ene op de andere dag gebouwd.

De koningin

Vlak bij het middelpunt van de heuvel leeft de koningin, die elke dag een paar duizend eitjes kan leggen. Vleugelloze, blinde termietenarbeiders nemen de eitjes mee naar speciaal gebouwde cellen. Daar verzorgen ze de larven, als die eenmaal zijn uitgekomen. Maar het grootste wonder van de heuvel is misschien wel het ventilatiesysteem…

Ventilatie van een termietenheuvel

Warme lucht stijgt en door dit verschijnsel wordt de warmte, bedompte binnenlucht aan de bovenkant van de heuvel afgevoerd. Op strategische plaatsen onder in de heuvel zitten ventilatiegaten waardoor relatief frisse lucht binnenkomt. Deze stroomt via een ondergrondse kamer de heuvel in en circuleert vervolgens door de tunnels en cellen. Termieten openen en sluiten de gaten om de temperatuur waar nodig bij te stellen.

Temperatuur

De termieten hebben een constante temperatuur nodig om de schimmel te telen die als hun voornaamste voedselbron dient. Met behulp van de gereguleerde ventilatie door de kamers en tunnels wordt de temperatuur in de heuvel constant gehouden, ongeacht de wisselende omstandigheden buiten. In Zimbabwe kan de buitentemperatuur bijvoorbeeld variëren van 2 °C ’s nachts tot 38 °C overdag. Toch blijft de temperatuur binnen in de heuvel constant 31 °C.

Duurzaam gebouw

Het ontwerp van de termietenheuvel is zo indrukwekkend dat architecten een vergelijkbare techniek hebben toegepast op een kantoorgebouw in Zimbabwe. Het gebouw gebruikt slechts 10 procent van de energie die conventionele gebouwen van dezelfde afmetingen nodig hebben.

Gezondheid en productiviteit

Gezondheid en productiviteit: Wat is het en waar draagt het aan bij?

Vrijwel elk bedrijf heeft één of meerdere gebouwen om hun arbeidsproces te faciliteren. De kosten van deze arbeid (personeel) zijn vaak vele malen hoger dan de huisvestingskosten of het energiegebruik. De financiële verhouding tussen arbeidskosten, huisvestingskosten en energiekosten bij bedrijven in de zakelijke dienstverlening is globaal 100:10:1. Bij ‘Het Nieuwe Werken’ stijgen arbeidskosten in relatieve zin omdat per m2 gebouw meer medewerkers werkzaam zijn.

Binnenmilieu onder de maat

Uit vele onderzoeken blijkt dat het binnenmilieu in onze gebouwen nog onder de maat is. In veel gebouwen hebben werknemers (gezondheid-)klachten, gerelateerd aan dit binnenmilieu. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen de kwaliteit van de binnenlucht en de productiviteit van werknemers. Een goed binnenmilieu verhoogt de productiviteit van werknemers met 10 tot 15%.

Binnenmilieu productiviteit

Negatief effect

Er is een bewezen negatief effect op de productiviteit door:

 • een te hoge temperatuur
 • het ontbreken van een mogelijkheid tot persoonlijke beïnvloeding van de temperatuur
 • een te lage hoeveelheid verse lucht (ofwel te hoge concentratie CO2)
 • verontreinigingsbronnen zoals nieuwe pc’s (chemische emissies), vloerbedekking of vuile filters in luchtbehandelingskasten

Rekenvoorbeeld

Uitgaande van een gezond, commercieel dienstverlenend bedrijf met werknemers die gemiddeld € 80.000 per jaar aan omzet draaien (1.000 productieve uren á € 80). In een gebouw waar ‘Het Nieuwe Werken’ al wordt toegepast volstaat 8 m2 kantooroppervlak per werknemer. Er wordt dus jaarlijks € 10.000 per m2 aan omzet gerealiseerd. Een 5% (enige voorzichtigheid) productiviteitsverhoging staat dan gelijk aan € 500 extra omzet per m2 kantoor per jaar.

Kosten-baten

Met dergelijke baten worden de kosten voor verbeteringen vaak snel terugverdient. Eerder maanden dan jaren. Bovendien is gezondheid belangrijk voor medewerkers. Een prettige werkomgeving verhoogt de tevredenheid, verlaagd de kosten, verhoogt de productiviteit en draagt bij aan een bredere arbeidsparticipatie

Win-win

Een gezonder en productiever gebouw draagt bij aan:

 • de taakstelling (meer werk met minder mensen);
 • de aantrekkelijkheid als werkgever;
 • het imago van het bedrijf;
 • de transitie naar ‘Het Nieuwe Werken’.

En daarnaast hebben gezonde en duurzame gebouwen lagere levensduurkosten, een hogere verhuurbaarheid en een hogere restwaarde.

Adaptief binnenklimaat

Het realiseren van een adaptief binnenklimaat kan veel bijdragen aan een aangenaam klimaat binnen. Daarnaast biedt het toepassen van een adaptief binnenklimaat ook kansen voor energiebesparing. Twee vliegen in één klap dus.

Wat is het?

Een adaptief binnenklimaat is een binnenklimaat dat zich aanpast aan de omstandigheden en context buiten. Concreet gaat het erom dat gewerkt wordt met binnentemperaturen die enigszins met de buitentemperatuur meebewegen. En dan vooral ’s zomers bij hoge buitentemperaturen zodat de binnentemperatuur en de buitentempratuur niet te veel van elkaar verschillen. Een adaptief binnenklimaat zorgt er voor dat het verschil tussen binnen en buiten zodanig is, dat dit door mensen als prettig ervaren wordt. Comfortabel dus!

Voorwaarden voor een adaptief binnenklimaat

Er is sinds de jaren zeventig veel onderzoek gedaan naar temperatuurbeleving in gebouwen en klimaatadaptatie. Het is bekend dat mensen het prettiger vinden om te verblijven in gebouwen die op deze wijze beheert worden dan in gebouwen waar strikt vastgehouden wordt aan 1 bepaalde binnentemperatuur.

Een belangrijke voorwaarde voor een adaptief binnenklimaat is dat mensen in het gebouw in staat moeten zijn om de situatie deels te kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld door een raam open te zetten of door relatief vrij te zijn de eigen kleding aan te passen. Daarnaast zijn er technische mogelijkheden om de temperatuur per werkplek te beïnvloeden door individuele thermostaten. Het is zelfs mogelijk met speciale systemen om de complete klimatisering (warmte, koude, lucht en licht) per werkplek te regelen. Een goed voorbeeld hiervan is i-Climate.

Meervoudige winst

Een gebouw met een adaptief binnenklimaat biedt:

 • Meer comfort voor de gebruiker
 • Energiebesparing
 • Een gezonder werkklimaat (en wellicht ook een hogere productiviteit)
 • En mogelijk ook lagere investeringskosten voor de klimaatinstallaties (koelcapaciteit kan wat omlaag)

Binnenmilieu belangrijker dan buiten

De lucht binnen brengt grotere gezondheidsrisico’s met zich mee dan de lucht buiten, zo blijkt uit onderzoek.

Onderzoekers van de Radboud Universiteit bestudeerden vijf luchtvervuilende stoffen en zes bestrijdingsmiddelen. Ze schatten in hoe groot de gezondheidsrisico’s van deze stoffen waren. Vervolgens werd gekeken hoe groot de invloed van deze stoffen op een gemiddelde Europese stad was. Er werd niet alleen naar de afzonderlijke vervuilende stoffen gekeken: de wetenschappers keken ook hoe de stoffen op elkaar reageerden en welke invloed dat weer had. Dat maakt dit onderzoek uniek.

Fijnstof

De conclusies van de wetenschappers zijn opvallend. Zo blijken stoffen in het binnenmilieu (bijvoorbeeld op kantoor, school of thuis) meer bij te dragen aan gezondheidsproblemen dan de stoffen buiten. Met name fijnstof, naftaleen en benzeen bleken binnen veel meer invloed op de gezondheid te hebben. Die stoffen komen binnenshuis voor als gevolg van roken, het verbranden van wierook, de open haard, enz. Maar het zijn ook stoffen die uit materialen komen die in huis gebruikt worden zoals tapijt, verf en gipsplaat. Hoewel het allemaal lage concentraties zijn, dragen al die kleine beetjes wel bij aan grote problemen. Zeker als er niet goed geventileerd wordt. Daar komt bij dat mensen 80 procent van de tijd binnen doorbrengen. Dat verklaart ook waarom de blootstelling binnen belangrijker is.

Conclusie

De onderzoekers concluderen in het blad Environment International dat het verbeteren van de luchtkwaliteit binnen hoogstwaarschijnlijk een groter effect heeft op de volksgezondheid dan het beperken van luchtvervuiling buiten. Ook raden ze mensen aan om hun huis, kantoor en school goed te ventileren.