Tag Archive for MJOP

Workshop Energiemanagement

Wilt u professioneel en gestructureerd energie besparen in uw organisatie? Uw organisatie gericht verduurzamen op een praktische en bewuste manier? Door deel te nemen aan deze 10-delige workshop energiemanagement haalt u de kennis rondom dit onderwerp in huis. Op deze manier geeft u energiemanagement een vaste plek in uw organisatie.

Wat is energiemanagement?

Energiemanagement stelt een organisatie in staat energiebesparing op een professionele en gestructureerde wijze aan te pakken en onderbouwde keuzes te maken. Bij energiemanagement wordt energie binnen de organisatie behandeld als alle andere belangrijke bedrijfsonderdelen, zoals inkoop, verkoop, marketing, huisvesting, etc.

Opzet van de workshop

Tijdens de workshop leren de deelnemers stap-voorstap professioneel energiemanagement in hun organisatie in te voeren. Dit gebeurt op een manier die bij hun organisatie past. Theorie, praktijk en ervaringen wisselen elkaar af, waardoor de onderwerpen direct gekoppeld worden aan herkenbare situaties voor de deelnemers. Na iedere bijeenkomst krijgen de deelnemers een opdracht om mee aan de slag te gaan. Zo profiteert de deelnemer en de organisatie al direct van de nieuwe inzichten!

Onderwerpen

In tien bijeenkomsten komen diverse aspecten aan bod. Technische onderwerpen als duurzame technieken, nulmeting energieverbruik en energiemonitoring worden afgewisseld met financiële, juridische en bedrijfskundige onderwerpen. Denk hierbij aan ISO 50.001, MJA, wetgeving, subsidies en het opstellen van een duurzame meerjaren onderhoudsplanning. Ook het formuleren van doelstellingen, het opstellen van het meerjarenplan, prioriteitsstelling, investeringen en het implementeren van energiemanagement in de reguliere PDCA cyclus komen aan de orde. Voor meer informatie over de data van de workshop, de kosten en overige informatie vindt u in onze brochure.

Integraal Adviseur Vastgoed (IAV)

Arjan Broers, eigenaar en oprichter van Senergy Consult is met ingang van heden ingeschreven in het Sertum register als ‘Adviseur IAV‘.

Integraal Adviseur

De Integraal Adviseur Vastgoed is een speciaal opgeleide adviseur, werkend volgens de RgdBOEI® methodiek. Deze methodiek is specifiek ontwikkeld voor inspecties aan gebouwen van de Rijksgebouwendienst. De werkwijze van deze methodiek is echter algemeen inzetbaar voor alle vastgoedeigenaren of beheerders. Het specifieke van deze methodiek is de integrale visie op het vastgoed die aan de hand van deze inspectiemethode wordt gegenereerd. Hierin komen aspecten zoals brandveiligheid, technische toestand, energieverbruik, veiligheid in het gebruik en wet- en regelgeving aan de orde.

Vier disciplines

De Integraal Adviseur Vastgoed krijgt de inspectierapporten van de vier verschillende disciplines (Bouw, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Transport) van de Integraal Inspecteurs. De Integraal Adviseur Vastgoed is in staat om aan de hand van de voorgeschreven methode een adviesrapport op te stellen voor de geïnspecteerde gebouwen.

De Integraal Adviseur Vastgoed functioneert minimaal op HBO+ niveau.

MJOP en duurzaamheidsadvies voor Verbond van Verzekeraars

Verbond van VerzekeraarsHet Verbond van Verzekeraars is gehuisvest in Den Haag. Voor het kantoorpand heeft onderhoudsadviseur Raderadvies een nieuwe meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld. Hierbij zijn alle onderhoudsgevoelige elementen geïnspecteerd, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Daarnaast heeft Senergy Consult een rapportage op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid opgesteld. Zowel de actuele onderhoudsstatus als de duurzaamheid/energie status inclusief bijbehorende adviezen zijn gebundeld in een rapport op maat.