Meer weten?
T 076-3020022
E info@senergy-consult.nl

Energie-audit

In 2012 werd de Europese-Efficiency Richtlijn vastgesteld, daarmee is de Energy Efficiency Directive, ook wel EED of energie-audit, een begrip aan het worden in de wereld van energiebesparing. De EED-regeling omvat algemene milieuregels voor de verduurzaming van bedrijven en draagt bij aan een vermindering van luchtverontreiniging en de uitstoot van broeikasgassen.

Wat is een energie-audit?

De energie-audit geeft inzicht in het energieverbruikprofiel van uw onderneming. Uw gebouw en alle facetten van uw onderneming worden onder de loep genomen om een accuraat en gedetailleerd beeld te geven van het energieverbruik. U kunt hierbij denken aan klimaatbeheersing en andere installaties binnen en buiten het gebouw, maar ook transportstromen.

Voor wie?

Voor bedrijven met meer dan 250 FTE, een jaaromzet van €50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal groter dan €43 miljoen is het verplicht iedere 4 jaar een energie-audit te laten uitvoeren. Uitgezonderd zijn bedrijven die meedoen aan een energieconvenant (MJA3 of MEE) of die beschikken over een ISO 14.001 en/of ISO 50.001 certificaat.

Senergy Consult & Energie-audit

Bij het uitvoeren van de energie-audit komen de kansen voor uw bedrijf aan het licht op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. In samenspel met energiebeheer door monitoring, een meerjaren onderhoudsplanen/of Duurzaam Beheer en Onderhoud helpt Senergy Consult u de EED-richtlijnen te volgen en een grote stap te zetten in de richting van een duurzame en verantwoorde onderneming.

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/.sites/39/site9/web/_inc/global.inc.php on line 0

This system is temporarily unavailable

The following has been reported to the administrator:

Fatal Error: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) (# 2).

Error in line 0 of file 'Unknown'.

Script: '/index.php'.