Meer weten?
T 076-3020022
E info@senergy-consult.nl

Energiebesparingsonderzoek

Heeft u een energiebesparingsonderzoek nodig in het kader van de Wet Milieubeheer? Senergy Consult helpt u verder...

Wettelijk kader

Sinds 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit van toepassing. Hierin staan de milieuregels waar de meeste bedrijven aan moeten voldoen. Het Activiteitenbesluit zegt dat alle bedrijven schade aan het milieu moeten minimaliseren (zorgplicht). Meer...

Onderzoek naar energiebesparing

Het doel van het onderzoek is om zicht te krijgen op alle energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Senergy Consult verricht een energieonderzoek, gebaseerd op het Energie Prestatie Advies voor gebouwen (EPA-U). Met als verschil dat het energiebesparingsonderzoek zich meer richt op de maatregelen met relevante terugverdientijden en er ook de organisatorische maatregelen bij betrekt.

Werkwijze

Voor het onderzoek inventariseert Senergy Consult op locatie alle benodigde technische en administratieve gegevens en analyseert het energieverbruik. Vervolgens worden de gegevens verwerkt in professionele berekeningssoftware, waarmee de investeringen en terugverdientijden worden bepaald.

Resultaat

Het resultaat is een duidelijk rapport met alle relevante en haalbare verbeteropties. Hierin staan de kosten en baten per energiebesparende maatregel helder beschreven. Op deze manier bezit u een integraal en uitvoeringsgericht advies dat aansluit bij de voorschriften uit de Wet Milieubeheer en voldoet aan de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA).

Het energiebesparingsonderzoek van Senergy Consult kan de basis zijn voor een bedrijfsenergieplan en uiteindelijk voor structureel energiebeheer.

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/.sites/39/site9/web/_inc/global.inc.php on line 0

This system is temporarily unavailable

The following has been reported to the administrator:

Fatal Error: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) (# 2).

Error in line 0 of file 'Unknown'.

Script: '/index.php'.