Meer weten?
T 076-3020022
E info@senergy-consult.nl

Energielabel voor nieuwbouw

Senergy Consult is betrokken geweest bij de totstandkoming en implementatie van het energielabel voor nieuwbouw. Vanuit die ervaring kunnen wij u uitstekend bijstaan in het uitvoeren en opmaken van een label of bij het implementeren van de methodiek in uw organisatie.

Nieuwbouw vs Bestaande bouw

Het energielabel voor nieuwbouw ziet er hetzelfde uit als het label voor de bestaande bouw. Daarmee is de grootste gelijkenis wel genoemd, want de methodieken verschillen verder op veel vlakken. Waar het label voor bestaande bouw een 'nulmeting' van het gebouw betreft, is het energielabel voor nieuwbouw meer een 'controle' van de EPC-berekening.

Werkwijze

Bij de bouwaanvraag is een EPC-berekening ingediend. Deze kan volgens de oude norm (NEN 2916, NEN 5128) of de nieuw norm (NEN 7120) opgesteld zijn. Tijdens de bouw dient een bewijslast opgebouwd te worden, bestaande uit foto's en documentatie. Bij oplevering voert de EPN adviseur een visuele inspectie uit en zal op basis hiervan en van de bewijslast een conclusie opmaken. De conclusie kan zijn dat het gebouw voldoet aan de oorspronkelijke berekening, of, dat een herberekening nodig is voor bepaling van de energieprestatie klasse.

Kansen

Het Energielabel Nieuwbouw wordt vooralsnog niet verplicht, maar zal met steun van de partners van het Lente-akkoord (Neprom, NVB, Bouwend NL, e.a.) vrijwillig ingevoerd worden. Het label maakt de werkelijke energiezuinigheid van nieuwbouw zichtbaar. Het biedt daardoor kansen om uit de oude tradities te stappen en het bouwproces permanent te verbeteren.

Wilt u niet stil blijven staan en meteen aan de slag met het nieuwbouwlabel? Neem dan contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.