Meer weten?
T 076-3020022
E info@senergy-consult.nl

Energiescan

Uw gebouw bevat diverse installaties, zoals voor verwarming, koeling, warm water en verlichting. Deze installaties bepalen samen met de isolatie en de beglazing in grote mate de energiezuinigheid van uw pand, maar hebben ook invloed op het binnenklimaat. Omdat deze kenmerken voor elk gebouw uniek zijn, is niet altijd eenvoudig te zeggen of er verbeteringen mogelijk zijn, en zo ja, waar.

De energiescan van Senergy Consult biedt hierin uitkomst en maakt op een snelle, heldere manier inzichtelijk waar het besparingspotentieel van het gebouw zit.

Voor wie?

De energiescan is geschikt voor alle niet-industriële gebouwen, zoals onder andere bedrijfspanden, kantoren, woongebouwen, winkels, scholen en zorgcomplexen. De scan dient als uitgangspunt voor een energieadvies of een duurzaamheidsadvies van Senergy Consult. Maar het kan ook gebruikt worden om direct aan de slag te gaan of als input voor een eigen Energie-efficiencyplan.

Resultaat

HetĀƒ resultaat is een adviesrapport met daarin onze bevindingen en verbetervoorstellen. Dit document dient als leidraad voor de te ondernemen acties, zoals direct te nemen maatregelen of een vervolgonderzoek.