Meer weten?
T 076-3020022
E info@senergy-consult.nl

EPA-U: Energieprestatie advies voor utiliteitsbouw

U ziet als ondernemer uw energierekening stijgen en weet dat dit onomkeerbaar is. Ten minste, als u geen maatregelen neemt. Maar waar moet u beginnen? Ondertussen is ook het energielabel verplicht, al is onduidelijk of dit u ook iets oplevert. Wellicht is een energieprestatie advies iets voor u!

EPA-U Maatwerk

Het energieprestatie advies voor utiliteitsbouw (EPA-U) van Senergy Consult is een integraal en uitvoeringsgericht maatwerkadvies dat u helpt om structureel energie te besparen. Uw winst: minder energiekosten, meer comfort, een lagere milieubelasting en een gezonder binnenklimaat.

Uw adviseur

Het maatwerkadvies wordt altijd uitgevoerd door een ervaren en gekwalificeerd adviseur. Deze neemt het gebouw op en berekent wat de energetische kwaliteit van het pand is. Dit bepaalt tevens het energielabel. Op basis van de opgenomen gegevens en het werkelijk energieverbruik, bepaalt de adviseur ten slotte de meest gunstige verbetermaatregelen en rekent deze financieel door.

Resultaat

Het resultaat is een rapport dat inzicht biedt in de huidige energieprestatie van het gebouw. Er wordt aangegeven welke bouwkundige en installatietechnische maatregelen mogelijk zijn ter verbetering en geeft een overzicht van de kosten en baten, inclusief de terugverdientijden. In een evaluatiegesprek kunt u alles nog eens rustig met ons bespreken en willen wij u graag bijstaan met het maken van de juiste keuzes.

En dan...

Na het afgerond EPA-U rapport en evaluatiegesprek kunnen wij u helpen bij het maken van een stappenplan om de gewenste maatregelen te implementeren. En ook hier kunnen wij u bij staan met installatieadviezen, aanbesteding, uitvoeringsbegeleiding (kwaliteitscontrole) en oplevering. (meer...)