Meer weten?
T 076-3020022
E info@senergy-consult.nl

EPC-berekening

Bij nieuwbouw van kantoren, woningen en andere gebouwen worden binnen het Bouwbesluit eisen gesteld aan de energiezuinigheid. De energieprestatienorm van gebouwen (EPG) is daarbij de richtlijn. De energieprestatie coëfficiënt (EPC) is de getalswaarde die de energetische efficiëntie van een gebouw aangeeft. Vanaf 1 juli 2012 geldt de EPG (NEN 7120) als nieuwe norm voor het bepalen van de energieprestatie van nieuwe gebouwen.

Verschil EPG en EPN

De EPG is per 1 juli 2012 de vervanger van de EPN (Energie Prestatie Norm). Waar de EPN alleen geldde voor nieuwbouw, zal op termijn de EPG ook gelden voor bestaande gebouwen. Bovendien komt er ook een labelplicht voor nieuwe gebouwen.

Voor wie?

Bent u architect, adviseur, installateur, opdrachtgever of ontwikkelaar? En u heeft zelf niet de kennis of de tijd om EPC-berekeningen te maken. Of wellicht bent u op zoek naar een professioneel partner op het gebied van energiezuinigheid. Senergy Consult helpt u verder. Wij zijn gespecialiseerd in de energieprestatie van gebouwen en kunnen u hier uitermate vakkundig in bijstaan.

Waarom Senergy?

Wij weten als geen ander welke factoren een rol spelen bij energiebesparing voor gebouwen. Deze kennis passen wij toe bij zowel bestaande bouw als bij nieuwbouw. Bij de berekeningen die wij maken voor nieuwbouw, werken we veel vanuit concepten. Maar elk project beschouwen we als maatwerk. Daardoor krijgt úw project de professionaliteit en kwaliteit die het verdient.