Meer weten?
T 076-3020022
E info@senergy-consult.nl

Functionele controle van de klimaatinstallatie

Klimaatinstallaties hebben bij oplevering in principe een optimale, op het ontwerp afgestemde instelling. Tijdens de levenscyclus van een gebouw kunnen echter de instellingen van klimaatinstallaties veranderd zijn. Dat kan bijvoorbeeld door interne verhuizingen en verbouwingen, maar ook door onderhoud en dagelijks gebruik.

Functioneel controleren

Om een optimale werking van de klimaatinstallaties te herwinnen, moet in eerste instantie gecontroleerd worden of de installatie nog voldoet aan de ontwerpuitgangspunten. Wij noemen dit een functionele controle of inspectie. Tijdens deze controle worden door ons de diverse parameters en meetwaarden nagekeken, zodat deze bijgesteld kunnen worden.

Energiegebruik

Een optimaal werkende klimaatinstallatie is niet alleen beter voor het binnenklimaat, het zorgt ook voor een betere energie-efficiëntie. Door verbetering van het binnenklimaat zullen minder klachten ontstaan en zal het ziekteverzuim afnemen. Samen met het verbeterde energiegebruik is dit dus een dubbel voordeel. Iets waar wij bij Senergy Consult graag voor staan.

Advies van Senergy Consult

Senergy Consult is bekend met gangbare methoden voor verbeteringen aan de klimaatinstallatie en neemt hier een adviserende rol in. Dat wil zeggen dat wij de functionele inspectie verrichten en een rapport opstellen, waaruit blijkt welke acties ondernomen moeten worden om de verbeteringen aan te brengen. De uitvoerende rol ligt in de meeste gevallen bij de installateur of technisch beheerder.

FCIB en DB&O

FCIB staat voor het Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven van klimaatinstallaties en is ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst. Voor de private sector hebben ISSO en Halmos DB&O ontwikkeld, wat staat voor Duurzaam Beheer en Onderhoud.