Meer weten?
T 076-3020022
E info@senergy-consult.nl

Installatie & binnenklimaat advies

Senergy Consult heeft veel kennis en ervaring in de advisering voor technische installaties in gebouwen. Vanuit die expertise kunnen wij u dan ook van dienst zijn met het complete ontwerp of renovatie/vervanging van uw installaties. Doordat wij tegelijkertijd letten op verbetering van het binnenklimaat, realiseren we gezondere en prettigere gebouwen met minder ziekteverzuim.

Installatieadvies

Wij adviseren vanaf de onderzoeksfase tot en met oplevering en nazorg, met inbegrip van alle bestekstukken en benodigde berekeningen. Wij geloven dat een open en integere samenwerking met alle partijen goed is voor het bouwproces. Daarom zitten we naast onze klant en staan we voor een onafhankelijk advies en het belang van de gebruikers. Ook in onze installatieadviezen herkent u onze duurzame visie en pragmatische aanpak.

Verbetering van het binnenklimaat

Installaties zijn verantwoordelijk voor een goed binnenklimaat. En de synergie met bouwkundige elementen speelt daarin een cruciale rol. Senergy Consult kan u helpen een beter en gezonder binnenklimaat te realiseren, met als doel een gebouw dat aansluit bij de behoeften van de gebruikers. En als dankzij een betere werking van de installaties ook het energieverbruik afneemt, is natuurlijk mooi meegenomen.

Energie en Binnenmilieu Advies voor scholen

Programma Frisse Scholen van Agentschap NLEnergie en Binnenmilieu Advies (EBA) voor scholen is een initiatief van Agentschap NL (voorheen SenterNovem), dat onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. EBA maakt deel uit van het programma Frisse Scholen, met als doel scholen te stimuleren minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren. Senergy Consult kan voor u het EBA verzorgen.