Meer weten?
T 076-3020022
E info@senergy-consult.nl

Onderhoudsadvies

Naast het verduurzamen hebben wij ons ook gericht op het onderhoud van gebouwen. Dat doen wij, omdat wij geloven dat goed onderhoud noodzakelijk is voor een betere prestatie van het vastgoed. Betere prestatie op het gebied van klimatisering, maar ook energetische verbeteringen, die gelijktijdig met het regulier onderhoud doorgevoerd kunnen worden.

BOEI-methodiek

De adviseurs van Senergy Consult zijn gediplomeerd in Integraal Advies Vastgoed (IAV) volgens de BOEI-methode en opgenomen in het REOV-register (Register Erkend Onderhoudskundige Vastgoed). BOEI staat voor Brand - Onderhoud - Energie - Inzicht in wet & regelgeving en is een methode die door de Rijksgebouwendienst ontwikkeld is. De methode richt zich op de integraliteit van de inspecties en adviezen over deze 4 thema's.

Meerjaren onderhoudsplannen

Wij helpen u graag met het opstellen van uw meerjaren onderhoudsplannen en begrotingen. Maar nog liever integreren wij uw huidige of uw nieuwe MJOP met een verduurzamingsplan. Duurzaamheid voor de lange termijn dus. Oftewel, een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP). (meer...)