Meer weten?
T 076-3020022
E info@senergy-consult.nl

Missie en visie

Visie: meer energie met synergy

Energie is de brandstof van ons bestaan. Valt het weg, dan staat alles stil. Daarom moeten we er goed mee omgaan, niet meer gebruiken dan nodig is en het optimale eruit halen. Maar tegelijkertijd is er geen energie-probleem. Er is duurzame energie in overvloed en daar wordt al dankbaar gebruik van gemaakt. Deze energietransitie vergt echter een andere manier van denken, een integrale aanpak en de juiste samenwerking tussen gebouw en mens. Wij geloven in de synergie ervan en dat is precies waar de naam van ons bureau voor staat!

Missie: energiebesparing voor gebouwen

Senergy Consult helpt bedrijven, overheden en andere organisaties hun energiekosten te verlagen en tegelijkertijd comfort en productiviteit te verhogen. Door onze kennis van klimaatinstallaties en onafhankelijke houding ten opzichte van producten en leveranciers kunnen wij in elke situatie de beste oplossing voor onze klanten bieden. Dat doen we voor nu, voor de korte termijn, maar zeker ook voor de lange termijn. Integratie van maatregelen met het meerjarenonderhoud en continue energiemonitoring zijn daarom een belangrijk onderdeel van ons adviespakket.