Archive for Energieadvies

Energietips voor bedrijven

Stook- en productiekosten kunnen de energierekening van een bedrijf fors hoger laten uitvallen. Met deze tips kunt u hier structureel op besparen.

Pas de thermostaat aan

Vooral door het niet goed afstellen van lucht- en verwarmingsinstallaties verdwijnt er jaarlijks onnodig veel warme lucht. Veel bedrijven kunnen tussen de € 5.000 en € 10.000 besparen met goed beheer en onderhoud.

Verwarmingsinstallaties van bedrijven zijn meestal erg ruim ingesteld, bijvoorbeeld van 6.00 uur tot 21.00 uur. Is dit echt wel nodig? Doe eens controlemetingen en pas de thermostaat aan op de werktijden binnen uw bedrijf. Daarnaast loont het om een standaard cv-ketel te vervangen door een hoogrendementsketel. Deze zijn zo’n 20% zuiniger, waardoor u aanzienlijk bespaart op uw stookkosten.

Zorg voor goede ventilatie

Dit lijkt in strijd met energiebesparing, maar niets is minder waar. Door de ventilatieroosters open te zetten, daalt de luchtvochtigheid. En droge lucht is makkelijker te verwarmen dan vochtige. Bovendien levert dit een gezondere binnenlucht op, waardoor de productiviteit van uw medewerkers stijgt.

Isolatie bespaart honderden euro’s

Om een niet-geïsoleerd, middelgroot pand te verwarmen, gebruikt u voor een gemiddeld pand 15.000 kubieke meter gas per jaar. In datzelfde pand wordt nog maar ongeveer 9.000 kubieke meter gas verstookt als het goed geïsoleerd is. Besparing: € 2.700,- per jaar.

Besparen met uw pc

Schakel de computer regelmatig uit als u een uurtje pauze neemt. Het is een fabeltje dat dit schadelijk zou zijn voor het apparaat. Automatisch instellen kan in Windows via ‘Instellingen’, ‘Configuratiescherm’ en ‘Energiebeheer’. Stel de pc zo in dat deze al na een korte pauze overgaat in de energiestand.

Kies de juiste screensaver! Een bewegende screensaver gebruikt meer energie dan een simpel tekstverwerkingsprogramma. Kies daarom liever voor een statische.

Hang een checklist op

Maak een energiecontrolelijst en hang deze in de gang of op een andere plek waar iedereen hem kan zien en lezen. Zo’n checklist bevat praktische antwoorden op eenvoudige vragen, zoals: Is het erg zonnig? Kijk dan of de verlichting uit kan. Of: Wisseling van zomertijd naar wintertijd? Controleer de instellingen van de tijdklokken.

Wees kritisch op uw energieleverancier

U kunt op internet eenvoudig de tarieven en serviceverlening van de verschillende energieleveranciers met elkaar vergelijken en daarna desgewenst overstappen.

Houd wel rekening met een mogelijke boete bij overstap. Wilt u een contract voor bepaalde tijd vroegtijdig opzeggen, dan kan uw leverancier hiervoor namelijk een vergoeding (boete) in rekening brengen. Controleer of dit in de overeenkomst of algemene voorwaarden staat vermeld voordat u opzegt. Contracten van onbepaalde tijd kunt u kosteloos beëindigen. Hieronder zijn gratis voorbeeld opzegbrieven beschikbaar:

Geef – voordat u overstapt – uw meterstanden door aan het nieuwe stroombedrijf. Waarom? De netwerkbeheerder doet een schatting van uw stroomgebruik. Deze valt nog wel eens onterecht hoog uit, waardoor u een te hoge eindafrekening krijgt.

Koop gezamenlijk in

Als u op een bedrijventerrein bent gevestigd of in de buurt van een aantal andere ondernemingen, loont het vaak om de krachten te bundelen. Bijvoorbeeld bij de inkoop van energie. Maar ook door gezamenlijk in te kopen. Dat levert niet alleen korting op, maar ook gedeelde – en dus lagere – transportkosten.

Vraag subsidie aan

Maak gebruik van de Energie-Aftrek (EIA), een fiscale regeling van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. SenterNovem en de Belastingdienst voeren de EIA uit. De subsidie is bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie; zij mogen 41,5% van hun investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van de onderneming.

Led-lampen gebruiken

Energiezuinig, duurzaam, onderhoudsvrij en veilig door lage warmte-afgifte. LED-lampen gebruiken in plaats van de ‘vertrouwde’ gloeilamp: het is even een investering, maar het kan u op termijn een leuke besparing opleveren. De LED-lamp heeft een levensduur van gemiddeld 40.000 uur, terwijl een gewone gloeilamp het tot 1.000 brengt. Bij een gemiddelde brandduur van vier uur per dag gedurende 250 dagen per jaar houdt de LED-lamp het maar liefst 40 jaar uit en de gloeilamp slechts een jaar. De nieuwe lichtbron is echter duur: zo’n € 25,00 tegen € 0,80 voor een gewone lamp. Bovendien weet u niet of u hetzelfde ‘licht’ terugkrijgt. Denk aan lichtkleur, sterkte, beleving, etc. Laat u daarom goed informeren. Het liefst door een onafhankelijk adviseur.

Tip voor de winter: beperk uw stookkosten

De meeste energie binnen uw bedrijf wordt waarschijnlijk besteed aan ruimteverwarming. In de winter gebruiken ondernemers acht keer zoveel energie als in de zomer. Zorg dat uw gasrekening binnen de perken blijft met deze tips.

Niet meer dan nodig

Zet de thermostaat of temperatuurinstelling in het gebouwbeheersysteem niet hoger dan nodig. Elke graad extra kost u ongeveer 7 procent meer energie. Vraag uw personeel om wat meer te bewegen. Door elk uur even te bewegen blijft de doorbloeding op gang en krijgen zij het minder snel koud. Regelmatig bewegen voorkomt bovendien diverse gezondheidsklachten en verhoogt de productiviteit. Dit kunt u als werkgever stimuleren door uw bedrijf hierop in te richten.

Zet ‘s nachts de thermostaat laag, eventueel al een half uur of uur voor het einde van de werkdag. 15 graden is nog genoeg om het in de ochtend snel weer aangenaam te kunnen krijgen. Open na werktijd – en als de verwarming uit is – ook even de ramen, dan komt drogere lucht binnen die sneller is te verwarmen.

Beperk de verliezen

Isoleren, isoleren, isoleren. Een open deur, maar houd als de verwarming aanstaat ramen en deuren juist goed gesloten. Een paar deurdrangers en beter afgestelde automatische deuren kunnen u een flinke energiebesparing opleveren. Een andere investering die zich snel terugbetaalt, is leidingisolatie van leidingen in onverwarmde ruimten (bijvoorbeeld de technische ruimte). Dit is vaak binnen 3 jaar terugverdiend. Ook radiatorfolie – of een warmteschild achter de radiatoren – helpt. De besparing is afhankelijk van hoe goed uw muren isoleren, maar doorgaans verdient u dit soort investeringen binnen een jaar terug.

Cv-ketel

Heeft u oude cv-ketel? Verwarmingsinstallaties worden steeds zuiniger. De nieuwste generatie ketels gebruikt zo’n 15 procent minder gas dan oudere modellen. Maak eens een vrijblijvende afspraak met uw installateur of een adviseur en laat uitrekenen of het voor u voordelig is om uw ketel te vervangen.

Stel uw cv-ketel in ieder geval goed in. Het water in de cv-ketel moet een temperatuur hebben die past bij de warmtebehoefte in het gebouw. Let ook op de stookgrens: de buitentemperatuur waarbij uw ketel aanslaat. De meeste mensen kiezen voor een stookgrens tussen 14 en 17 graden. Vooral bij kleinere en volle ruimtes kan deze temperatuur redelijk laag zijn, omdat mensen, apparaten en lampen ook voor warmte zorgen. Plaats uw sensoren op een goede en representatieve plaats in het pand.

Bron: De Zaak

15 procent energie besparen op klimaatinstallaties

Door gebruik en veranderende afstellingen in de loop van de tijd zijn veel klimaatinstallaties ‘ontregelt’. Dit gaat vaak ten koste van het energiegebruik en het binnenmilieu. Met het ‘Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven (FCIB) kan 15 procent energie bespaard worden in gebouwen.

Wat is FCIB?

FCIB betekent het optimaal inregelen van de klimaatinstallatie in gebouwen. Het (thermisch) comfort wordt hiermee verbeterd, terwijl het energieverbruik vermindert. Klimaatinstallaties worden gecontroleerd en waar nodig aangepast, zodat de ventilatielicht op de juiste manier wordt verdeeld. De methodiek is ontwikkeld en wordt toegepast door de Rijksgebouwendienst.

Wat zijn de voordelen van FCIB?

FCIB levert de volgende ‘quick-wins’ op:

 • Een gemiddelde energiebesparing van 15 procent op gebouwniveau
 • Verbeterd comfort
 • Kostenreductie (door energiebesparing en een verwachte hogere productiviteit van de gebruikers)
 • Beter functioneren van gebouw en installaties.

Bij welke gebouwen wordt FCIB uitgevoerd?

Door de Rijksgebouwendienst wordt het uitgevoerd bij de volgende Rijksgebouwen:

 • groter dan 1000 m2;
 • die nog minimaal 5 jaar tot de gebouwvoorraad behoren;
 • waar geen aanpassingen in de klimaatinstallaties op de planning staan.

Wat is het vervolg?

Na project FCIB start de dienstverlening Continu Monitoring. Continu Monitoring betekent het blijvend bewaken en volgen van de werking van de klimaatinstallaties zoals: storingen, draaiuren, trends en dergelijke. Bij mogelijke afwijkingen in de prestaties van de klimaatinstallatie(s) zal na analyse van de situatie bijgestuurd worden. Daarnaast wordt ook het energieverbruik van de hoofdmeters inzichtelijk.

Bron: Rijksgebouwendienst

5 maatregelen die leiden tot energiebesparing

Bij een ambitie tot verduurzaming wordt vaak de vraag gesteld wat interessante maatregelen zijn. Dit is in alle gevallen anders en elke situatie dient specifiek bekeken te worden. Toch valt er wel een algemene lijn te halen uit de verduurzaming van kantoren in Nederland. Hieronder volgt een opsomming van maatregelen die in veel gevallen leiden tot energiebesparing. 

 1. Een grote opgave bij bestaande kantoren is het verbeteren van de isolatie. Zo heeft maar 20 procent van de kantoren goede glasisolatie, 30 procent goede gevelisolatie en 40 procent goede dakisolatie.
 2. Maatregelen om energieverbruik van verlichting te beperken, zoals daglichtregeling, veegpuls, zonafhankelijke zonwering en dergelijke, zijn bij niet meer dan 20 procent van de kantoren doorgevoerd, net als maatregelen om energieverbruik van ventilatoren en pompen terug te brengen door ze beter af te stellen. Dit geldt met name voor de gebouwen van voor 2005.
 3. Minder kostbare maatregelen zijn locatiespecifieke verlichting, daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie. De duurdere varianten zijn het vervangen van verlichtingsarmaturen of luchtbehandelingskast, of het aanbrengen van zonwering.
 4. Ingrijpende maatregelen betreffen het vervangen van een compleet klimaatsysteem en het plaatsen van een nieuwe gevel. Soms ontkom je hier niet aan wanneer je een gebouw goed revitaliseert.
 5. Ook wordt het steeds aantrekkelijker om zelf je energie te produceren. Kleinschalige technieken zijn biopelletketels, warmte-koudeopslag (WKO), zonnecellen, restwarmte uit de omgeving en koude uit oppervlaktewater.

Bron: Gebouwen bewegen, uitgave van Energiesprong

ESCO’s voor energiebesparing

Energy Service Companies (ESCo’s) zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland. Het zijn bedrijven die de aanleg en het onderhoud en beheer van de klimaatinstallaties van gebouwen overnemen. Zij leveren een gegarandeerde energiebesparing, inclusief de financiering ervan. U heeft dus niet te maken met investeringskosten. Met het afsluiten van een prestatiecontract worden afspraken over energiebesparing vastgelegd.

Veranderingen

De energiemarkt verandert. Veel nieuwe leveranciers bieden energie aan op een nieuwe manier. Nieuwe vormen van energiebesparing en duurzame energie worden technisch en economisch aantrekkelijk. Via een Esco kunnen energiebesparingen worden gerealiseerd zonder zelf de investeringen daarvoor te moeten doen. ESCo’s bieden aan de klant:

 • Inzicht in het werkelijk functioneren van gebouw en installaties en bijbehorend energiegebruik en –kosten
 • Kennis over mogelijke maatregelen, in onderlinge samenhang
 • Uitvoering van maatregelen inclusies correcte oplevering
 • Financiering, direct of indirect
 • Monitoring, beheer en onderhoud van gebouw en installaties
 • Toekomstige verbeteringen en innovaties

Split incentive

Een Esco kan zowel in de situatie eigenaar/gebruiker of belegger/huurder(s) worden toegepast, omdat investeringen en besparingen direct aan elkaar gekoppeld worden. Hiermee biedt deze vorm van verduurzaming een directe oplossing voor het ‘split incentive’, waarbij de verdeelde belangen van huurder en eigenaar van een gebouw verduurzaming in de weg staat.

Whitepaper

Op de site van Agentschap NL is gratis de whitepaper ‘ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing’ te downloaden. Deze biedt cases en experttips over ESCo’s.