Haalbaarheidsstudie verduurzamen tapwater

In opdracht van WonenBreburg, een woningcorporatie in Breda en Tilburg, heeft Senergy Consult een haalbaarheidsstudie gedaan naar het verduurzamen van het tapwatersysteem in 5 woongebouwen (420 wooneenheden).

Situatie

In de huidige situatie heeft elke woning een elektrische boiler. Naast enkele voordelen van dergelijke systemen, zijn ze duur in verbruik en dit merkten de bewoners op hun elektriciteitsrekening. WonenBreburg heeft als ideaal ‘betaalbare woningen voor mensen met een kleine portemonnee in een leefbare woonomgeving’. Het verduurzamen van gebouw en installaties past dus prima binnen deze visie.

Woongebouw

Onderzoek

In het onderzoek zijn alle mogelijke opties bekeken: zonneboilers, individueel of collectief, combiketels, collectieve tapwaterinstallatie, warmtepompboilers en tapwater op een warmtenet. De laatste bleek de meest rendabele oplossing, mede doordat het CV-water al op een warmtenet aangesloten is (stadsverwarming). Uit een financiële analyse naar de haalbaarheid is uiteindelijk gebleken dat de te realiseren besparingen (in kosten) van een dergelijk systeem opwegen tegen de te maken investeringen. Aan WonenBreburg en hun bewoners is nu de taak het plan goed te keuren en tot uitvoering over te gaan!

Laat een reactie achter