Onderzoek energielabel voor nieuwbouw

Het opnameprotocol voor het Energielabel Nieuwbouw is een toets om het gebouw bij oplevering te controleren.

Bewijslast

Gedurende de bouw wordt een bewijslast verzameld over toegepaste materialen, bouwdetails en onderbouwde berekeningen. Dat gebeurd met behulp van documentatie, aankoopnota’s en foto’s. Een energieadviseur volgt dit proces en zal bij oplevering volgens een opnameprotocol toetsen of de beoogde EPC ook daadwerkelijk is gerealiseerd. Is dit niet het geval, dan volgt een herberekening met als gevolg dat de EPC hoger of juist lager uit kan vallen.

Onderzoek

Arjan Broers heeft een onderzoek geleid voor Stichting ISSO, in opdracht van het ministerie van BZK, om de reproduceerbaarheid van het opnameprotocol te testen. Een drietal adviseurs hebben 8 woningen en 3 utiliteitsgebouwen opgenomen en de resultaten zijn naast elkaar gelegd. Kwamen zij tot een zelfde oordeel of waren er verschillen ontstaan? En waar zaten die verschillen dan?

Resultaat

De verschillen zijn in een expertpanel besproken en hebben geleid tot diverse adviezen om het opnameprotocol aan te passen en daarmee te verbeteren.

De meest recente opnameprotocollen zijn te downloaden op de website van ISSO.

Laat een reactie achter