Tag Archive for auto

Elektrische auto niet duurzaam

De elektrische auto is helemaal niet zo duurzaam. Hij bespaart benzine, diesel of gas, maar kost elektriciteit. En de productie ervan is geen hobbyisme, geen weldaad of idealisme, maar keiharde business.

De bron

Ten eerste: vraagt men zich wel eens af waar die elektrische energie vandaan komt? “Van windturbines en andere groene energiebronnen”, zeggen optimisten en de mensen die ons deze auto’s willen slijten. Maar helaas wordt in Nederland nog geen 7% van de energieproductie door duurzame bronnen opgewekt (bron: CBS 2010). En het overgrote deel hiervan is biomassa, waarvan men zich af zou moeten vragen hoe duurzaam (en oneindig) deze restafval wel niet is.

Dat ondertussen ook nog nieuwe kolencentrales en mogelijk zelfs kerncentrales gebouwd worden, maakt het er allemaal niet duurzamer op. Men kan dus rustig concluderen dat duurzame elektrische auto’s gewoon rijden op vervuilende en schaars wordende fossiele brandstoffen.

De batterijen

Ten tweede: de accu. Lithium is de belangrijkste grondstof voor de huidige generatie accu’s en een derde van de wereldvoorraad is te vinden in Bolivia. Zonder dat er gedolven wordt, zorgt dit nu al voor grote sociale onrust daar. De verschillende overheden zijn de buit alvast aan het verdelen en men is bang voor grootschalige exploitatie door buitenlandse mijnbouwbedrijven. Tegelijkertijd worden in China, ‘s werelds grootste producent van batterijen, de rechten van werknemers geschonden door excessieve arbeidstijden, gedwongen overwerk en het weren van vakbonden.

Lekker duurzaam dus, dat productieproces! Moet men niet ook eerst zorgen voor aanvaardbare arbeidsomstandigheden, het naleven van de mensenrechten en bescherming van het milieu in alle stadia van de keten?

En weet iemand hoe lang deze accu’s meegaan? En hoe vaak dit productieproces dus herhaald moet worden?

De kosten

Als laatste: de brandstofkosten. En wat levert dit product ons nu op? Ja, zonder BPM is de aanschafprijs een stuk aantrekkelijker. Maar nog steeds hoger dan die van een vergelijkbare benzineauto. Ja natuurlijk, het geeft leuke belastingvoordelen. Maar blijft dit zo? Het klopt dat elektriciteit goedkoper is dan benzine of diesel. Maar komt dit niet gewoon omdat hier (nog) geen accijns en extra belasting over geheven wordt, zoals gebruikelijk is bij brandstoffen voor vervoersmiddelen?

Je kunt je dus rustig afvragen of we ons niet met z’n allen een tweede fossiele tijdperk laten induwen. Wat overigens ook iets is wat je moet doen, als na 160 km blijkt dat je elektriciteit op is!

Is 130 rijden wel zo’n goed idee?

De CO2-uistoot en brandstofverbruik nemen volgens data van TNO ongeveer rechtevenredig toe met de snelheid. Dit verschilt echter per auto en is afhankelijk van motorkarakteristiek.

Theorie

De luchtweerstand neemt toe met het kwadraat van de snelheid. Het brandstofverbruik (in liter/minuut) ongeveer ook om dat de luchtweerstand verreweg het belangrijkst is bij hoge snelheid. Het brandstofverbruik per km (=(verbruik per minuut)/(km/minuut) neemt bij hoge snelheid evenredig toe met de snelheid. Van TNO zijn er meetgegevens die overeenkomen met deze theorie. Zie onderstaande grafiek.

Praktijk

Diverse ervaringen leren dat het verschil in brandstofverbruik tussen 110, 120 en 130 km/u nogal kan verschillen van auto tot auto en ook van de omstandigheden. Bij de ene auto is het meerverbruik bij 130 km/u t.o.v. 110 km/u 35% en bij de andere 15%.

Langzamer rijden

Daarentegen is langzamer rijden is beter voor het klimaat. In een verkennend onderzoek van CE Delft is een inschatting gemaakt van hoe groot de CO2-besparingen kunnen zijn voor verschillende scenario’s van lagere maximumsnelheden op de snelweg. Het verlagen van de maximumsnelheid voor personenauto’s naar 80 kilometer kan op langere termijn de CO2-emissies van transport verminderen met 30%. En uit een studie van Transport en Mobiliteit Leuven (TML) voor de Belgische snelwegen blijkt dat 110 km/uur de optimale snelheid is als het gaat over de effecten op klimaatverandering, luchtvervuiling, verkeersveiligheid en reistijd.

Klik hier voor het volledig rapport van CE Delft.