Tag Archive for BOnDS

BEI het Bredaas Energie Initiatief

BEIHet Bredaas Energie Initiatief (BEI) is het eerste energieconvenant voor Bredase organisaties. De Gemeente Breda heeft samen met BOnDS (een groep Bredase duurzaamheidsadviseurs) het initiatief genomen voor dit convenant, dat tot doel heeft bedrijven en instellingen te stimuleren om in de komende 3 jaar 10% CO2 te besparen.

Het convenant is onderdeel van het project de “Bredase energie uitdaging voor bedrijven” uit het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 van de Gemeente Breda.

Dubbele winst

Energie besparen en daarmee de CO2-emissie reduceren is goed voor Breda. De gemeente blijft daarmee aantrekkelijk voor ondernemers en particulieren en voldoet aan de Europese klimaatdoelstellingen. Maar het is vooral ook voordelig voor de organisaties zelf, die hiermee kosten kunnen besparen en zichzelf kunnen profileren. 10% energiebesparing is een goed begin voor het beperken van de continu stijgende energiekosten.

Stand van zaken

Op dit moment is zich een koplopersgroep aan het vormen die op 20 februari 2014 het eerste energieconvenant zal ondertekenen. De ondertekening zal plaatsvinden tijdens de volgende bijeenkomst van het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 in het oude Bosch-gebouw aan de Kapittelweg. In januari zal een aankondiging gedaan worden in de media, die ook verslag zullen doen van deze unieke gebeurtenis.

Interesse en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ghislain Rooijmans van Gemeente Breda of Arjan Broers van BOnDS coöperatie u.a. via de contactpagina op deze website.

Download hier de concept versie van het convenant.

Bredase energie uitdaging voor bedrijven

Breda CO2-neutraalBOnDS (Bredase Ondernemers in Duurzame Samenwerking) is in september 2013 gestart met het project de “Bredase energie uitdaging voor bedrijven”. Dit project is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 van de Gemeente Breda.

Doelstelling

Met dit project willen zij alle Bredase organisaties (en dus niet alleen bedrijven) uitdagen om energie te besparen en daarmee hun CO2-uitstoot te reduceren. Dit is goed voor Gemeente Breda, maar vooral ook voor de organisaties zelf, die hiermee kosten kunnen besparen en zichzelf kunnen profileren. Bovendien zorgen zij er hiermee voor dat Breda als gemeente aantrekkelijk is en blijft voor ondernemers en particulieren. De doelstelling is om 10% CO2 te reduceren vóór 2017.

Werkwijze

De manier waarop zij dit gaan doen is door te verbinden, te inspireren en te stimuleren. BOnDS vraagt, gesteund door de Gemeente Breda, of de organisaties actief bij willen dragen aan dit initiatief door een document te ondertekenen. Dit document, een soort convenant, wordt BEIO genoemd; Bredase Energie Initiatief voor Organisaties. Alle deelnemers tonen hun ambities en maken hun besparingen inzichtelijk door middel van een jaarlijkse rapportage.

Delen is vermenigvuldigen

Deelnemers worden uitgenodigd om naar bijeenkomsten of workshops te komen die enkele keren per jaar georganiseerd zullen worden. Het doel van deze bijeenkomsten is om elkaar te ontmoeten, informatie in te winnen en kennis te delen. Door inspirerende projecten te presenteren en de handen ineen te slaan voor bijvoorbeeld de inkoop van zonnepanelen zal duurzaamheid voor iedereen toegankelijk worden.

Dag van de duurzaamheid

Op 10 oktober ‘dag van de duurzaamheid’ zal de aftrap van het project plaatsvinden. Later in het jaar vindt de ondertekening door de eerste deelnemers plaats, uiteraard met de nodige media aandacht. BOnDS is er klaar voor! U ook?

BOnDS

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Broers (BOnDS coöperatie u.a.). BOnDS is een coöperatie van samenwerkende ondernemers die adviseren op het gebied van duurzame ontwikkeling in en om Breda.