Tag Archive for energiebeleid

Herhalingsonderzoek betrouwbaarheid energielabels bij utiliteitsbouw

Bij elk transactiemoment (verhuur of verkoop) van onroerend goed moet een maximaal 10 jaar oud energielabel worden getoond. In 2008/2009, 2010 en 2011 heeft de voormalige VROM-Inspectie onderzoeken uitgevoerd naar het gebruik en de betrouwbaarheid van deze energielabels bij woningen.

In 2011 is een onderzoek naar de betrouwbaarheid van energielabels bij utiliteitsgebouwen uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in maart 2013 door de minister van Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer aangeboden met de toezegging dat er in 2013 een herhalingsonderzoek zou worden uitgevoerd.

In dit rapport van 19 november 2013 zijn de resultaten van dit herhalingsonderzoek naar de betrouwbaarheid van energielabels bij utiliteitsgebouwen (kortweg ubouw) opgenomen.

Het zwalkend energiebeleid van Nederland

Nederland was tot ongeveer 2002 een trotse koploper op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Sindsdien is Nederland afgezakt op de ranglijsten tot een zwalkende, treuzelende achterblijver.

Gebouwenergie

Gebouwen blijven onnodig veel energie verbruiken. Nederland blijft veel te veel fossiele brandstoffen verbranden en de CO2-uitstoot blijft absurd hoog. De transitie naar een duurzamere samenleving werd sinds het kabinet Balkenende I (2002) op allerlei manieren gefrustreerd. Energiebesparing en duurzame energie-opwekking zijn jarenlang afgeremd. Talloze investeerders zagen hun geld in rook opgaan door het contra-productieve gedrag van de overheid.

Kolencentrales

Door de aanleg van vijf kolencentrales kiezen overheid en energiebedrijven voor een extra CO2-uitstoot, die ongeveer gelijk staat aan negen miljoen auto’s. En dat terwijl steenkool de meest vervuilende brandstof is om energie uit op te wekken. Nederland wordt de vieze man van Europa door te kiezen voor vervuilende kolencentrales. En dat terwijl het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR) op basis van een gedetailleerde scenariostudie (in opdracht van Greenpeace) concludeert dat bij omschakeling op duurzame energiebronnen, alle Nederlandse kolencentrales en de kerncentrale in Borssele dicht kunnen vóór 2020.

Energielabel

Op 20 november 2012 heeft de Tweede Kamer tegen de Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen gestemd. Het is niet wenselijk om het ontbreken van een energielabel te sanctioneren; het label zou te duur en te ingewikkeld zijn. Maar er wordt al 5 jaar een verkeerde discussie gevoerd! Het gaat namelijk om het energieprestatieadvies (EPA), een helder inzicht in de energieprestatie met een deskundig, objectief advies inzake verbeteringen en terugverdientijden. Het energielabel is daar slechts een klein onderdeel van.

Energiekosten

De kosten van energie stijgen sneller dan de inflatie. Als we uit de crisis komen, zal dit tot 4x sneller gaan. Energiekosten dreigen dan voor velen onbetaalbaar te worden. Volgens RWE/Essent-topman Peter Terium (persbericht juni 2012) is de oorzaak duurzame energie, dat per slot veel duurder is dan fossiele energie en kernenergie. Het lijkt niet meer dan een wanhopige uitspraak van iemand die zijn bedrijf probeert te redden. Want de werkelijke omslag is al lang gemaakt: voor consumenten is zonne-energie nu al rendabel (april 2013) en dit gaat alleen nog maar toenemen.

In de toekomst zal iedereen zelf zijn energie opwekken en zal het net van onderaf gevoed worden. En de vraag is niet OF, maar WANNEER dit gebeurt! Mét of zonder steun van overheid en energieleveranciers…