Tag Archive for huurprijs

Kantoren duurzaam renoveren als waardevaste investering

Met de groeiende leegstand en dreigende afwaardering van leegstaande gebouwen raakt de markt er (te) langzaam van doordrongen dat het een loont om een kantoor te renoveren naar een groen label. De RGD eist minimaal een Energielabel C en er is aangetoond dat deze kantoren inderdaad minder lang leegstaan en een hogere huurprijs opbrengen.

Sterker nog…

Het boek Gebouwen bewegen, de winst van duurzame kantoorrenovatie toont aan dat een energiesprong richting energieneutraal veel beter rendeert dan een stap naar een A-label. Kleinere stappen leiden niet tot uniek vastgoed terwijl een renovatie naar energieneutraal aan een nieuwe positionering van het kantoor bijdraagt.

Unieke duurzame kantoren

Een uniek kantoor, op een goede locatie, dat aansluit bij de specifieke wensen van de gebruiker heeft een sterkere aantrekkingskracht op zijn huurder en is daarom beter bestand tegen leegstand of dalende huurprijzen. Maar wat als je geen uniek kantoor hebt? De strategie die nu veel gevolgd wordt is stilzitten, hopen en wijzen naar de overheid.

Hoe telt je kantoor weer mee?

In het boek worden een viertal renovatiestrategieën uiteengezet waarmee je een kantoor opnieuw positioneert. Zeer duurzaam en zeer gebruikersgericht. Deze blijken tactisch handig om door de huidige crisis te komen en strategisch goed op weg naar een energieneutrale gebouwde omgeving.

Wist u dat:

  • Groene panden 10 procent meer huuropbrengst hebben?
  • 73 procent van de kantoorgebruikers duurzaamheid belangrijk vindt?
  • Ruim de helft van de kantoorgebruikers wil verduurzamen zonder te verhuizen?
  • De verkoopprijs per m2 van een label A kantoorgebouw gemiddeld 30 procent hoger ligt dan van een gebouw met een D-label?
  • Werknemers van groene organisaties 16 procent productiever zijn?

Bron: Platform Duurzame Huisvesting

Duurzaamheid loont!

Dat blijkt wel uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht en DTZ Zadelhoff in opdracht van Agentschap NL.

Het onderzoek richt zich op de bestaande kantorenmarkt en biedt inzicht in de effecten van de belangrijkste componenten van duurzaamheid: energiezuinigheid en bereikbaarheid (met openbaar vervoer). De resultaten laten de financiële implicaties van verduurzaming zien en dragen daarmee bij aan de discussies die plaatsvinden omtrent investeringsbeslissingen in energiezuinigheid.

Huurprijs

Uit het onderzoek blijkt dat onzuinige 
kantoren
 gemiddeld 
een 
6.5% 
lagere huurprijs
 realiseren dan 
vergelijkbare kantoren 
met 
een groen energielabel. Onder een “groen” energielabel wordt verstaan een labelklasse C of beter. “Onzuinige kantoren” zijn dus de kantoren met een D label of slechter.

Toekomst

Gezien de demografische en arbeidstrends in de markt verwachten schrijvers van het onderzoek dat de beschikbaarheid van voorzieningen in de toekomst een toenemende rol gaan spelen in locatiekeuze van ondernemingen.

Kantoorgebouwen
 van 
de 
toekomst zijn dus 
energiezuinig,
 
goed bereikbaar
 met 
OV 
en 
bieden directe
 toegang
 tot
 faciliteiten.

Huurindex

Onderstaande figuur laat de huurindex van “groene” kantoorgebouwen (labels A, B en C) zien tegenover die van “niet-groene” of “onzuinige” kantoorgebouwen (labels D en lager).

Via deze link kunt u de samenvatting van het rapport “De waarde van energiezuinigheid en bereikbaarheid” downloaden.

Voor meer informatie en het volledig rapport, zie www.duurzaamvastgoedportal.nl