Tag Archive for kantoren

Kantoren duurzaam renoveren als waardevaste investering

Met de groeiende leegstand en dreigende afwaardering van leegstaande gebouwen raakt de markt er (te) langzaam van doordrongen dat het een loont om een kantoor te renoveren naar een groen label. De RGD eist minimaal een Energielabel C en er is aangetoond dat deze kantoren inderdaad minder lang leegstaan en een hogere huurprijs opbrengen.

Sterker nog…

Het boek Gebouwen bewegen, de winst van duurzame kantoorrenovatie toont aan dat een energiesprong richting energieneutraal veel beter rendeert dan een stap naar een A-label. Kleinere stappen leiden niet tot uniek vastgoed terwijl een renovatie naar energieneutraal aan een nieuwe positionering van het kantoor bijdraagt.

Unieke duurzame kantoren

Een uniek kantoor, op een goede locatie, dat aansluit bij de specifieke wensen van de gebruiker heeft een sterkere aantrekkingskracht op zijn huurder en is daarom beter bestand tegen leegstand of dalende huurprijzen. Maar wat als je geen uniek kantoor hebt? De strategie die nu veel gevolgd wordt is stilzitten, hopen en wijzen naar de overheid.

Hoe telt je kantoor weer mee?

In het boek worden een viertal renovatiestrategieën uiteengezet waarmee je een kantoor opnieuw positioneert. Zeer duurzaam en zeer gebruikersgericht. Deze blijken tactisch handig om door de huidige crisis te komen en strategisch goed op weg naar een energieneutrale gebouwde omgeving.

Wist u dat:

  • Groene panden 10 procent meer huuropbrengst hebben?
  • 73 procent van de kantoorgebruikers duurzaamheid belangrijk vindt?
  • Ruim de helft van de kantoorgebruikers wil verduurzamen zonder te verhuizen?
  • De verkoopprijs per m2 van een label A kantoorgebouw gemiddeld 30 procent hoger ligt dan van een gebouw met een D-label?
  • Werknemers van groene organisaties 16 procent productiever zijn?

Bron: Platform Duurzame Huisvesting

GGD kantoor locatie Doornboslaan ontvangt energielabel klasse A

Op maandag 27 mei ontving de directeur Annemieke van der Zijden het energielabel klasse A voor de hoofdvestiging in Breda uit handen van Arjan Broers.

De GGD West-Brabant heeft een voorbeeldfunctie in duurzame onderneming. Zij geven allerlei gebieden voorlichting: aan burgers, gemeente en overige partners en instellingen.

 

 

Voorbeschouwing

In 2006 was de GGD nog gehuisvest aan de Schorsmolenstraat in het oude ziekenhuis van de gemeente Breda. Omdat deze locatie veel te klein werd en er geen uitbreidingsmogelijkheden waren, koos het bestuur ervoor om aan de K-Dijk/Doornboslaan een nieuw pand te bouwen. In het kantoor werd ‘Het Nieuwe Werken’ geïntroduceerd. Het pand moest daarnaast voldoen aan de nieuwe milieu-eisen, moest energiezuinig en duurzaam zijn en aan de nieuwste eisen voldoen van deze tijd. Om de CO2 uitstoot terug te dringen werden diverse maatregelen doorgevoerd als: het plaatsen van een energiezuinige CV ketel, het terugwinnen van warmte en koude in de luchtbehandelingskasten, het plaatsen van HR++ beglazing, isolatie van dak en gevels en installeren van waterbesparende kranen en energiezuinige lampen.

Energielabel A

Om het energielabel te behalen heeft GGD West-Brabant een overeenkomst afgesloten met Senergy Consult vertegenwoordigd door Arjan Broers. Deze heeft voor het gebouw een energie-index berekend, die bepaalt in welke labelklasse het gebouw valt. De energie-index wordt berekend op basis van bouwkundige eigenschappen en gebouwgebonden installaties. De berekening gaat uit van een gemiddeld Nederlands klimaat, een gemiddelde bezettingsgraad van het gebouw en gemiddeld gebruikersgedrag.

Berekening

Er wordt in verband met de berekening gekeken naar het jaarlijkse energiegebruik, dat wil zeggen hoeveel gas, water en elektriciteit wordt gebruikt. Daarnaast wordt gekeken naar aanvullende maatregelen zoals zonwering, ventilatie en apparatuur.

Uitkomst

De hoofdlocatie van de GGD West-Brabant komt uit met de energie-index op 0,84 (A-label). Dat is erg goed, de GGD is er trots op!

Bron: Nieuws GGD West-Brabant

5 maatregelen die leiden tot energiebesparing

Bij een ambitie tot verduurzaming wordt vaak de vraag gesteld wat interessante maatregelen zijn. Dit is in alle gevallen anders en elke situatie dient specifiek bekeken te worden. Toch valt er wel een algemene lijn te halen uit de verduurzaming van kantoren in Nederland. Hieronder volgt een opsomming van maatregelen die in veel gevallen leiden tot energiebesparing. 

  1. Een grote opgave bij bestaande kantoren is het verbeteren van de isolatie. Zo heeft maar 20 procent van de kantoren goede glasisolatie, 30 procent goede gevelisolatie en 40 procent goede dakisolatie.
  2. Maatregelen om energieverbruik van verlichting te beperken, zoals daglichtregeling, veegpuls, zonafhankelijke zonwering en dergelijke, zijn bij niet meer dan 20 procent van de kantoren doorgevoerd, net als maatregelen om energieverbruik van ventilatoren en pompen terug te brengen door ze beter af te stellen. Dit geldt met name voor de gebouwen van voor 2005.
  3. Minder kostbare maatregelen zijn locatiespecifieke verlichting, daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie. De duurdere varianten zijn het vervangen van verlichtingsarmaturen of luchtbehandelingskast, of het aanbrengen van zonwering.
  4. Ingrijpende maatregelen betreffen het vervangen van een compleet klimaatsysteem en het plaatsen van een nieuwe gevel. Soms ontkom je hier niet aan wanneer je een gebouw goed revitaliseert.
  5. Ook wordt het steeds aantrekkelijker om zelf je energie te produceren. Kleinschalige technieken zijn biopelletketels, warmte-koudeopslag (WKO), zonnecellen, restwarmte uit de omgeving en koude uit oppervlaktewater.

Bron: Gebouwen bewegen, uitgave van Energiesprong

MJOP en duurzaamheidsadvies voor Verbond van Verzekeraars

Verbond van VerzekeraarsHet Verbond van Verzekeraars is gehuisvest in Den Haag. Voor het kantoorpand heeft onderhoudsadviseur Raderadvies een nieuwe meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld. Hierbij zijn alle onderhoudsgevoelige elementen geïnspecteerd, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Daarnaast heeft Senergy Consult een rapportage op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid opgesteld. Zowel de actuele onderhoudsstatus als de duurzaamheid/energie status inclusief bijbehorende adviezen zijn gebundeld in een rapport op maat.