Tag Archive for kosten

Het zwalkend energiebeleid van Nederland

Nederland was tot ongeveer 2002 een trotse koploper op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Sindsdien is Nederland afgezakt op de ranglijsten tot een zwalkende, treuzelende achterblijver.

Gebouwenergie

Gebouwen blijven onnodig veel energie verbruiken. Nederland blijft veel te veel fossiele brandstoffen verbranden en de CO2-uitstoot blijft absurd hoog. De transitie naar een duurzamere samenleving werd sinds het kabinet Balkenende I (2002) op allerlei manieren gefrustreerd. Energiebesparing en duurzame energie-opwekking zijn jarenlang afgeremd. Talloze investeerders zagen hun geld in rook opgaan door het contra-productieve gedrag van de overheid.

Kolencentrales

Door de aanleg van vijf kolencentrales kiezen overheid en energiebedrijven voor een extra CO2-uitstoot, die ongeveer gelijk staat aan negen miljoen auto’s. En dat terwijl steenkool de meest vervuilende brandstof is om energie uit op te wekken. Nederland wordt de vieze man van Europa door te kiezen voor vervuilende kolencentrales. En dat terwijl het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR) op basis van een gedetailleerde scenariostudie (in opdracht van Greenpeace) concludeert dat bij omschakeling op duurzame energiebronnen, alle Nederlandse kolencentrales en de kerncentrale in Borssele dicht kunnen vóór 2020.

Energielabel

Op 20 november 2012 heeft de Tweede Kamer tegen de Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen gestemd. Het is niet wenselijk om het ontbreken van een energielabel te sanctioneren; het label zou te duur en te ingewikkeld zijn. Maar er wordt al 5 jaar een verkeerde discussie gevoerd! Het gaat namelijk om het energieprestatieadvies (EPA), een helder inzicht in de energieprestatie met een deskundig, objectief advies inzake verbeteringen en terugverdientijden. Het energielabel is daar slechts een klein onderdeel van.

Energiekosten

De kosten van energie stijgen sneller dan de inflatie. Als we uit de crisis komen, zal dit tot 4x sneller gaan. Energiekosten dreigen dan voor velen onbetaalbaar te worden. Volgens RWE/Essent-topman Peter Terium (persbericht juni 2012) is de oorzaak duurzame energie, dat per slot veel duurder is dan fossiele energie en kernenergie. Het lijkt niet meer dan een wanhopige uitspraak van iemand die zijn bedrijf probeert te redden. Want de werkelijke omslag is al lang gemaakt: voor consumenten is zonne-energie nu al rendabel (april 2013) en dit gaat alleen nog maar toenemen.

In de toekomst zal iedereen zelf zijn energie opwekken en zal het net van onderaf gevoed worden. En de vraag is niet OF, maar WANNEER dit gebeurt! Mét of zonder steun van overheid en energieleveranciers…

Kosten besparen op energie

Door: Sebastiaan Eikholt, netnotion.nl

In tijden dat de economische vooruitzichten niet rooskleurig zijn, wordt het onvermijdelijk voor bedrijven om te besparen en de kosten omlaag te brengen. De kosten die omlaag kunnen worden gebracht zijn ondermeer de energiekosten.

Maatwerkadvies

Een goede beginstap is het aanvragen van een maatwerkadvies. Op basis van dit advies wordt een rapport opgesteld waarin staat vermeld welke maatregelen moeten worden getroffen om de kantoorruimte energiezuiniger te maken. Daarnaast wordt vermeld op welke termijn de maatregelen worden terugverdiend op de energiekosten. Een maatregel om de woning energiezuinig te maken is bijvoorbeeld het isoleren van daken, muren en vloeren. Met goed isolatiemateriaal, zoals PUR schuim of steenwolplaten, wordt in de winter de warmte goed binnengehouden en in de zomer wordt de kantoorruimte juist koeler gehouden. Het goed isoleren van de kantoorruimte kan een flinke besparing op de energierekening opleveren.

Energieleveranciers vergelijken

Naast het uitvoeren van een maatwerkadvies is het ook aan te raden om het bestaande energieproduct te vergelijken met andere energieproducten van de leveranciers. De liberalisering van de energiemarkt in 2004 heeft ertoe geleid dat consumenten en bedrijven zelf kunnen bepalen bij welke leverancier ze stroom en gas kopen. Het gevolg is dat de concurrentie is bevorderd en veel energieleveranciers producten aanbieden. Omdat de tarieven van de leveranciers dikwijls worden aangepast is de kans groot dat er aanbieders zijn die een goedkoper product aanbieden. Vergelijkingswebsites geven vaak een overzicht van energieproducten die onderverdeeld kunnen worden naar type energie, de looptijd van het contract, de prijsvastheid van het contract en een eventuele boete die in rekening wordt gebracht bij het overstappen. Zo bieden leveranciers verschillende soorten stroom aan. Groene stroom wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen, zoals water, wind, zon of biomassa. Daarentegen wordt grijze stroom opgewekt uit fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen zijn niet onuitputtelijk. Daarnaast komen er broeikasgassen vrij die slecht zijn voor het milieu. Tot slot wordt met atoomstroom energie opgewekt in kerncentrales. Het voordeel van kernenergie is dat er geen CO2 vrij komt. Daarentegen heeft het als nadeel dat langdurig radioactief restafval moet worden afgescheiden.

Voordeel

Het voordeel van een maatwerkadvies en het vergelijken van energieleveranciers is dat op de lange termijn honderden euro’s kunnen worden bespaard. In theorie lijkt het complex om te onderzoeken of er daadwerkelijk bespaard kan worden op energie. De praktijk toont aan dat er gemakkelijk informatie kan worden aangevraagd om de bedrijfsruimte energiezuinig te maken voor een lager energietarief. Geen verkeerde keuze in tijden van een recessie.

Kosten besparen is ook duurzaam

Energie, schoonmaken, verzekeringen. Bezuinigen op deze kostenposten is vaak redelijk eenvoudig. Bovendien spaart u het milieu en draagt u bij aan een duurzamere samenleving. Aan de hand van deze checklist kunt u op jaarbasis honderden euro’s besparen.

Laat de kachel niet onnodig branden

Verwarmingsinstallaties zijn meestal erg ruim ingesteld. Dit veelal om klachten van het personeel te voorkomen. De thermostaat staat bijvoorbeeld ingesteld van 6.00 uur tot 21.00 uur. Is dit echt nodig? Doe eens controlemetingen op verschillende tijdstippen en pas de thermostaat aan op de werktijden binnen uw bedrijf. Daarmee bespaart u al gauw flink op uw energierekening!

Computer standby bespaart energie

Besparen op uw elektriciteitsverbruik doet u door de computer regelmatig uit te schakelen als u een uurtje pauze neemt. Het is een fabeltje dat het regelmatig uitschakelen van computers schadelijk is voor het apparaat. Het instellen kan in Windows via Instellingen, Configuratiescherm, Energiebeheer. Door de tijd waarop de computer automatisch op stand-by overschakelt op vijf of tien minuten in te stellen, bespaart u veel energie. Let ook op de keuze van de screensaver. Een (bewegende) screensaver gebruikt zelfs meer energie dan een simpel tekstverwerkingsprogramma.

Overdag schoonmaken goedkoper

In de praktijk is ‘s avonds schoonmaken niet altijd het handigst. Het is niet alleen duurder, maar op deze manier komen de toegangsbeveiliging en sleutelcodes in handen van mensen buiten uw bedrijf. Door overdag te laten schoonmaken en een beetje flexibiliteit van beide kanten bespaart u aanzienlijk op uw beveiligingskosten en de arbeidskosten van de schoonmakers.

Bundel krachten met uw buren

Als u op een bedrijventerrein bent gevestigd of in de buurt van een aantal andere ondernemingen, loont het vaak om de krachten te bundelen. Door gezamenlijk (en dus groter) in te kopen krijgt u vaak korting of deelt u de transportkosten. Denk bijvoorbeeld aan samen energie inkopen of aan één automatiseringshelpdesk voor het hele gebouw.

Bewaar kantoorartikelen achter slot en grendel

Maak één persoon verantwoordelijk voor het verstrekken van kantoorartikelen. Leg pennen, nietmachines, schrijfblokken etc. niet zo maar in een kast waar iedereen bij kan, maar zorg dat er toezicht is. Spreek ook met uw personeelsleden af in hoeverre zij kantoorartikelen en kantoorapparaten voor privédoeleinden mogen gebruiken en registreer dit.

Lease uw opslagcapaciteit

Het kan verstandig zijn om voor een vast bedrag van een aanbieder schijfruimte op een server te huren. Daarmee voorkomt u extra kosten voor bijvoorbeeld de verlenging of vernieuwing van licenties. Bovendien heeft u dan altijd de nieuwste versie, een helpdesk en een back-up.

Profiteer van de concurrentie in telecomland

Leg uw telefoonrekening eens voor aan andere aanbieders. Hiermee kunt u op jaarbasis honderden euro’s besparen. Bekijk ook eens wat er mobiel verbeld wordt met de door u verstrekte mobiele telefoons. Doorgaans wordt er ook veel privé gebeld met gsm’s. Bovendien bestaat de gewoonte zelfs op kantoor de mobiele telefoon te pakken, terwijl daar goedkopere belminuten voorradig zijn.

Dubbel verzekerd?

Oververzekeren van uw pand of inventaris is zonde van het geld. Check uw polisvoorwaarden en zoek naar een overlap. Een uitgebreide inboedelverzekering dekt meestal ook inbraakschade. Verder krijgen ondernemers in het bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen bij de meeste maatschappijen korting op hun inventarisverzekering.

Zonne-energie goedkoper dan het energiebedrijf

Het zat er aan te komen, maar het punt is bereikt dat zelf opgewekte zonne-energie goedkoper is dan energie van een energiebedrijf. Dit komt doordat de prijzen van zonnepanelen in 10 jaar zo’n 80% zijn gedaald en de prijzen bij de energiebedrijven juist stegen. Hoge energiebelasting en collectieve inkoop deden de rest. Dat blijkt uit een analyse van Natuur & Milieu.

Kosten energie van een energiebedrijf

Volgens het CBS kost een kWh elektriciteit in Nederland nu ongeveer € 0,25. Dat is hoger dan in veel andere landen doordat we in Nederland relatief veel energiebelasting en BTW betalen. Zo’n 60% van de consumentenprijs gaat naar belastingen. Verder stijgt de energieprijs, zoals in onderstaande grafiek te zien is al jaren.

Kosten zonne-energie

Zonnepanelen zijn nu zo’n 80% goedkoper dan 10 jaar geleden. Dat komt door massaproductie, goedkopere grondstoffen, efficiëntere productiemethoden en een hoger rendement van de zonnecellen zelf. Bovendien hoeven Nederlandse huishoudens over de eerste 5000kWh teruggeleverde energie geen energiebelasting en BTW te betalen. Alle factoren meegenomen (dus ook de investering van het plaatsen en de gederfde rente over die investering) komt zonnestroom in Nederland nu uit op ongeveer € 0,21 per kWh.

Zonnestroom vs energiebedrijf

In onderstaande grafiek (bron: Natuur & Milieu, januari 2012) is de ontwikkeling van de energieprijzen voor zonnestroom en inkoop van energie te zien. Duidelijk is dat het omslagpunt bereikt is, en dat het verschil alleen maar toe neemt.

Kosten in de praktijk

Of zonne-energie inderdaad goedkoper is hangt van een flink aantal factoren af, zoals welke panelen aangeschaft worden en waar deze geplaatst worden. De opbrengst is namelijk afhankelijk van hoeveel en wanneer het huishouden stroom afneemt en de hoek en oriëntatie van het paneel op het dak. Ook de prijzen van energiemaatschappijen verschillen onderling. De uiteindelijke kosten kunnen dus ook beter of juist minder goed uitpakken.

Collectief inkopen

Veel consumenten kiezen ervoor om zonnepanelen gezamenlijk in te kopen via een collectief. Op die manier heb je als consument een betere onderhandelingspositie en daardoor een scherpere prijs. Daarnaast nemen veel collectieven ook het uitzoekwerk en geregel uit handen. Sommige collectieven richten zich alleen op de inkoop van zonnepanelen, waarbij de consument zelf op zoek moet naar een installateur. Bij anderen zit de installatie al inbegrepen.

Enkele voorbeelden van collectieven zijn Zon Zoekt Dak van Natuur & Milieu en de ASN Bank, De Windvogel samen met MetDeZon en 123 Zonne-energie van de Vereniging Eigen Huis.

Bron

Bron: “Zonnepanelen goedkoper dan stroom van energiebedrijven“, Natuur & Milieu, 29 januari 2012.

Energie besparen in de woning

Energie besparen in de woning is makkelijk en erg nuttig. Wanneer u minder energie gebruikt hoeft u ook minder te gaan betalen. Maandelijks zult u op uw rekening niet zo heel veel verschil zien, maar wanneer u op jaarbasis kijkt ziet u dat het toch degelijk geld oplevert. Hier een aantal nuttige tips.

Besparen op verwarming

 • Zet de thermostaat overdag één graad lager: dat bespaart 7 procent op uw stookkosten.
 • De kamerthermostaat al een uur voor vertrek of het slapen gaan terugzetten op 15 graden, scheelt ook.

Besparen op verlichting

 • Wanneer u een lamp heeft met een dimmer dan gebruikt deze ook stroom als de lamp uit is. U kunt dit voorkomen door de stekker uit het stopcontact te halen of door een aan-/uitschakelaar tussen de dimmer en het stopcontact te zetten.
 • Laat buitenverlichting niet onnodig branden, bijvoorbeeld door het gebruik van een bewegingsschakelaar.

Besparen op apparatuur

 • Steeds meer apparaten blijven op stand-by staan. Dit gebruikt erg veel energie. Zet alle apparaten uit of gebruik een aan-/uitschakelaar tussen de apparaten en het stopcontact.
 • De opladers van bijvoorbeeld uw tandenborstel, mobiel of videocamera gebruiken stroom wanneer u ze ongebruikt in het stopcontact laat zitten. Haal ze dus uit het stopcontact wanneer u niets oplaadt.
 • Wanneer u uw computer, printer of faxapparaat afsluit verbruiken deze toch nog stroom als de stekker in het stopcontact blijft zitten. Gebruik ook hier een aan-/uitschakelaar of haal de stekkers uit het stopcontact als u ze niet gebruikt.

Besparen op wassen

 • Doe de wasmachine pas aan als de wasmachine vol zit. Het kost namelijk veel te veel energie om steeds een halve was te draaien.
 • Het is veel voordeliger om op 40 graden dan op 60 graden of meer te wassen en nieuwe wasmachines wassen ook op 40 graden erg schoon. Was alleen op 60 graden als iets echt heel vies is.
 • Hang uw was buiten te drogen. Wanneer u toch een wasdroger gebruikt, centrifugeer de was dan eerst goed. Hierdoor hoeft u de droger minder lang aan te laten.
 • Gebruik het eco-programma van uw vaatwasser, indien aanwezig. Een eco-programma levert eenzelfde resultaat met veel minder water en stroomverbruik.

Besparen op koelen en vriezen

 • Laat de deur nooit langer open dan nodig.
 • Laat minimaal 10 cm tussen de muur en de achterkant van de koelkast en/of vriezer. Hierdoor kan namelijk de warmte makkelijk achter de koelkast weg.
 • Zet de koelkast en/of vriezer niet de hele dag in de zon of te dicht bij een verwarming.
 • Wanneer u een ingevroren product wilt ontdooien kunt u dit het beste in de koelkast doen. De kou die namelijk tijdens het ontdooien vrijkomt wordt door de koelkast gebruikt.