Tag Archive for scholen

Prestatiekeuring voor kinderdagverblijven en scholen

De ventilatie op scholen en kinderdagverblijven schiet vaak tekort. Om daar mee af te rekenen is de beoordelingsrichtlijn BRL 8010 voor woningen uitgebreid met richtlijnen voor scholen en kinderdagverblijven.

Verbetering van het binnenmilieu

Een belangrijk knelpunt in scholen en kinderdagverblijven is het gebrek aan ventilatie. Dat kan leiden tot een ongezonde leefomgeving vanwege teveel warmte, te hoge CO₂-gehaltes en teveel vocht. In het door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geïnitieerde Activiteitenplan Binnenmilieu Scholen is daarom een aantal acties en maatregelen geformuleerd om te komen tot verbetering van het binnenmilieu. Eén van de acties was het ontwikkelen van een ventilatieprestatiekeuring. Dit heeft geresulteerd in BRL 8010.

Wettelijke zorgplicht

Eigenaren van woningen, scholen en kinderdagverblijven hebben de wettelijke zorgplicht voor een gezonde en veilige leef- en werkomgeving. Daarbij is het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit de wettelijke ondergrens. BRL 8010 stelt marktpartijen in staat om de kwaliteit van nieuwe en bestaande ventilatie-voorzieningen onder certificatie te beoordelen. De richtlijn sluit aan op de verscherpte eisen van Bouwbesluit 2012.

Energie- en binnenmilieu advies

Energiezuinige en frisse scholenEen ander instrument om het binnenmilieu van scholen te verbeteren is het Energie en Binnenklimaat advies (EBA), onderdeel van het programma ‘frisse scholen’ van Agentschap NL. Dit richt zich op de luchtkwaliteit en het thermisch comfort in gebouwen. Door het nemen van de juiste energiebesparende maatregelen neemt het comfort in gebouwen toe, daalt het ziekteverzuim en gaat de energierekening omlaag.